Odločitve US

Odločitve v letu 1992

U-I-47/90 16. 4. 1992 Ur. list RS, št. 22/92 in OdlUS I, 27
Zakon o RTV Slovenija (Ur. list RS, št. 14/90, 24/90 in 43/90) (ZRTVS), 2. odst. 9. čl.
U-I-105/91 23. 4. 1992 Ur. list RS, št. 24/92 in OdlUS I, 28
Zakon o stavbnih zemljiščih (Ur. list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) (ZSZ), 9. do 28. čl. Zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87 in 20/89) (ZRPPN)
U-I-84/91 23. 4. 1992 OdlUS I, 29
Sklep skupščine Obrtne zbornice Ljubljana Center o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Obrtni zbornici Ljubljana Center za leto 1991 od 1/6-1991 dalje, z dne 28/5-1991, II. točka Sklep skupščine Obrtne zbornice Slovenije o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Obrtni zbornici Slovenije in njenih organizacijskih enot ter višino prispevka za podpore starim obrtnikom za leto 1991 od 1/6-1991 dalje, z dne 26/3-1991, II. točka
U-I-90/91 7. 5. 1992 OdlUS I, 30
Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I) (ZTuj), 2. odst. 12. čl.
U-I-100/91 14. 5. 1992 OdlUS I, 31
Sklep Sveta Banke Slovenije o vzdrževanju likvidnosti pooblaščenih bank v plačilih do tujine (Ur. list RS, št. 17/91-I, 19/91-I, 21/91-I, 27/91-I, 29/91-I in 3/92), posamezne določbe
U-I-94/91 14. 5. 1992 OdlUS I, 32
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 111. člen
U-I-97/91 14. 5. 1992 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 111. člen
U-I-8/92 14. 5. 1992 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 111. člen
U-I-48/91 14. 5. 1992 OdlUS I, 34
Zakon o proračunu Republike Slovenije za leto 1991 (Ur. list RS, št. 14/91) (ZPro91), posebni del - kolikor se nanaša na sredstva, razporejena Republiškemu sekretariatu za promet in zveze za investicije v cestno infrastrukturo (IV - 4.1.1), za vzdrževanje cestne infrastrukture (IV - 4.4.3.1) in za vračilo posojil za ceste (V - 5.1.1); Zakon o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90) (ZFJP), 6. tč. 5. čl. in 12. čl. Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 2/88) (ZCes), 3. tč. 1. odst. 38. čl.
U-I-95/91 14. 5. 1992 Ur. l. RS, št. 34/92 in OdlUS I, 35
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 54., 113., 117., 119., 120., 121., 124., 125., 126. in 130. člen
U-I-96/91 14. 5. 1992 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 54., 117. in 125. člen
U-I-106/91 14. 5. 1992 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 111. in 133. člen
U-I-115/91 14. 5. 1992 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. člen
U-I-116/91 14. 5. 1992 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. člen
U-I-117/91 14. 5. 1992 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), VII. poglavje (člen 111 do 113)
U-I-125/91 14. 5. 1992 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. in 125. člen
U-I-11/92 14. 5. 1992 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. in 119. člen
U-I-14/92 14. 5. 1992 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. člen
U-I-32/92 14. 5. 1992 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 117. do 119. člen
U-I-39/92 14. 5. 1992 Neobjavljeno
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I) (SZ), 2. odst. 113. čl. in 1. odst. 117. člena