Odločitve US

Odločitve v letu 1993

U-I-146/93 18. 11. 1993 OdlUS II, 106
Zakon o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 14/90, 24/90 in 22/92) (ZRTVS-90), 9. čl.
U-I-189/93 18. 11. 1993 OdlUS II, 107
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91-I, 30/91-I, 38/92 in 61/92) (ZDRS), 5. tč. 1. odst. 10. čl.
U-I-155/93 18. 11. 1993 OdlUS II, 108
Sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Litija o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija za leto 1993 (Ur. list RS, št. 8/93)
U-I-126/93 18. 11. 1993 Ur. list RS, št. 67/93 in OdlUS II, 105
Dolgoročni družbeni plan občine Koper za obdobje od leta 1986 do 2000 (Ur. objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 25/86, 10/88, 9/92 in 4/93), 3. al. 3. odst. 4.1.4. poglavja (Gradbeništvo)
U-I-123/92 18. 11. 1993 Ur. list RS, št. 24/93, Ur. list RS, št. 67/93 in OdlUS II, 109
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 56/92 in 43/92) (ZPIZ), 162. čl.
U-I-186/93 2. 12. 1993 OdlUS II, 111
Odlok Občinske skupščine Kamnik o ustanovitvi javnega zavoda Matična knjižnica Kamnik (Uradni list RS, št. 23/91 in 29/93), 9. čl.
U-I-85/93 2. 12. 1993 OdlUS II, 112
Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih (Ur. list RS, št. 16/92) (ZPDJVZ), 5. in 13. čl.
U-I-66/93 2. 12. 1993 Ur. list RS, št. 1/94 in OdlUS II, 113
Zakon o izvršilnem postopku (Ur. list SFRJ, št. 20/78, 6/82, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90) (ZIP), 8. tč. 92. čl.
U-I-143/93 2. 12. 1993 OdlUS II, 115
Odlok Občinske skupščine Radovljica o izdaji obveznic občine Radovljica (Ur. list RS, št. 24/91)
U-I-167/93 2. 12. 1993 Ur. list RS, št. 67/93 in OdlUS II, 110
Sklep Občinske skupščine Zagorje ob Savi o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1993 (Ur. vestnik Zasavja, št. 11/93), 2. čl.
U-I-71/93 2. 12. 1993 Ur. list RS, št. 3/94 in OdlUS II, 114
Sklep državnega sveta Republike Slovenije o profesionalnem opravljanju funkcije predsednika državnega sveta z dne 15/1-1993 Sklep istega organa o začasnih kriterijih za izplačevanje nadomestila dela plače ter povračila stroškov za nepoklicno opravljanje funkcije v državnem svetu Republike Slovenije in plače za poklicno opravljanje funkcije predsednika in sekretarja državnega sveta z dne 2/2-1993 (Ur. list RS, št. 8/93)
U-I-107/93 9. 12. 1993 OdlUS II, 116
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list RS, št. 18/93) (ZUN-D), 1., 9. in 11. čl., 2. in 3. odst. 17. čl. ter 76. a čl.
U-I-184/93 9. 12. 1993 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list RS, št. 18/93) (ZUN-D), 1., 9. in 11. čl., 2. in 3. odst. 17. čl. ter 76. a čl.
U-I-93/93 9. 12. 1993 Ur. list RS, št. 1/94 in OdlUS II, 120
Zakon o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993 (Ur. list RS, št. 12/93 in 17/93) (ZUPDN93), 4. čl..
U-I-108/93 9. 12. 1993 Neobjavljeno
Zakon o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993 (Ur. list RS, št. 12/93 in 17/93) (ZUPDN93), 4. čl.
U-I-53/92 9. 12. 1993 Neobjavljeno
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-54/92 9. 12. 1993 Neobjavljeno
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-58/92 9. 12. 1993 Neobjavljeno
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-61/92 9. 12. 1993 Neobjavljeno
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-62/92 9. 12. 1993 Neobjavljeno
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.