Odločitve US

Odločitve v letu 1993

U-I-64/92 9. 12. 1993 Neobjavljeno
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-66/92 9. 12. 1993 Neobjavljeno
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-73/92 9. 12. 1993 Neobjavljeno
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-76/92 9. 12. 1993 Neobjavljeno
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-77/92 9. 12. 1993 Neobjavljeno
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-81/92 9. 12. 1993 Neobjavljeno
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-86/92 9. 12. 1993 Neobjavljeno
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-96/92 9. 12. 1993 Ur. list RS, št. 4/94 in OdlUS II, 118
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in 31/93) (ZDen), 81. čl.
U-I-163/93 9. 12. 1993 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91 in 31/93) (ZDen), 81. čl.
U-I-114/92 9. 12. 1993 OdlUS II, 119
Navodila Ministrstva za šolstvo in šport za izračun plač delavcem po zakonu v aprilu 1992
U-I-46/92 9. 12. 1993 Ur. list RS, št. 3/94 in OdlUS II, 117
Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 13/92) (ZZad), 1. in 3. odst. 57. čl., 1. odst. 58. čl., 59. čl., 61. čl., 62. čl., 64. čl. in 68. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 7/93) (ZZad-A), 3. čl.
U-I-16/93 16. 12. 1993 OdlUS II, 122
Odlok o sestavi Izvršnega sveta Občinske skupščine Kamnik (Ur. list RS, št. 61/92) Odlok o upravnih organih Občinske skupščine Kamnik (Ur. list RS, št. 22/90)
U-I-150/92 16. 12. 1993 Ur. list RS, št. 4/94 in OdlUS II, 121
Odlok Občinske skupščine Ormož o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v občini Ormož (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 37/92), 8. in 12. čl.
U-I-177/93 23. 12. 1993 OdlUS II, 123
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Kamnik za obdobje 1986 - 2000 (Ur. list RS, št. 22/92) v delu, ki pod 4.2.1. poglavja 'B. Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela' povečuje obseg PN 1 - Volčji potok na 73,76 ha
U-I-154/92 23. 12. 1993 OdlUS II, 124
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92 in 13/93) (ZZVZZ)
U-I-168/92 23. 12. 1993 Neobjavljeno
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 9/92 in 13/93) (ZZVZZ)
U-I-171/93 23. 12. 1993 OdlUS II, 125
Akt o reorganizaciji Letališkega podjetja Aerodrom Portorož, d.o.o., Sečovlje (Primorske novice, Uradne objave, št. 14/93)
U-I-128/93 23. 12. 1993 OdlUS II, 126
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 31/93) (ZLPP)
U-I-110/93 23. 12. 1993 OdlUS II, 127
Zakon o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) (ZOZ), 35. čl.