Odločitve US

Odločitve v letu 1999

Up-81/97 8. 1. 1999 Neobjavljeno
Ustavna pritožba L. J. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips-113/96 z dne 5.2.1997 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Psp-230/95 z dne 20.6.1996 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps-786/94 z dne 15.9.1995
Up-90/97 8. 1. 1999 Neobjavljeno
Ustavna pritožba D. F. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp-807/96 z dne 27.11.1996
Up-8/95 8. 1. 1999 Neobjavljeno
Ustavna pritožba KS S. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Uv 12/94 - 3 Ustavna pritožba A. K. in I. Č. - R. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Uv 12/94 - 3
Up-91/95 8. 1. 1999 OdlUS VIII, 133
Ustavna pritožba M. T. - B. zoper obvestilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, št. 111-04-031/95-06 z dne 26.5.1995
Up-187/95 8. 1. 1999 Neobjavljeno
Ustavna pritožba T. S. in drugih zoper lokacijsko dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor št. 350-03-68/91-GL/CN z dne 27.2.1995
Up-128/95 8. 1. 1999 Neobjavljeno
Ustavna pritožba K. Č. zoper sklep Občinskega sveta občine Sveti Jurij ob Ščavnici z dne 22.7.1995
Up-150/96 8. 1. 1999 Neobjavljeno
Ustavna pritožba E. M. K. zoper odločbo Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji št. 112-6112/70-2/2- Kla z dne 21.3.1972
Up-42/97 8. 1. 1999 Neobjavljeno
Ustavna pritožba S. F. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. U 635/93-11 z dne 27.10.1994 in sklep št. U 88/94-8 z dne 29.5.1996
U-I-81/97 14. 1. 1999 Uradni list RS, št. 12/99 in OdlUS VIII, 1
Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 60/89, Uradni list RS, št. 4/91) (ZTPDR), 1. odst. 61. čl., 1. odst. 65. čl. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91, 71/93 in 2/94) (ZDR), 2. odst. 4. čl.
U-I-58/98 14. 1. 1999 Uradni list RS, št. 7/99 in OdlUS VIII, 2
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - p., 54/96 in 48/98) (ZPCP), 33. čl. Pravilnik o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari (Uradni list RS, št. 73/97 in 3/98) Pravilnik o postopku, merilih za delitev in uporabi CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 79/97)
U-II-369/98 14. 1. 1999 Uradni list RS, št. 7/99 in OdlUS VIII, 3
Spor o pristojnosti med sodiščem in upravnim organom
U-I-420/98 14. 1. 1999 OdlUS VIII, 6
Zakon o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) (Z ZVojI), 123. čl.
U-II-430/98 14. 1. 1999 OdlUS VIII, 7
Spor o pristojnosti med sodiščem in upravno enoto
U-II-433/98 14. 1. 1999 OdlUS VIII, 8
Spor o pristojnosti med sodiščem in upravno enoto
U-I-35/98 14. 1. 1999 OdlUS VIII, 9
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 - p. in 54/96) (ZPCP), 2. tč. 1. odst. 5. čl.
Up-87/95 14. 1. 1999 Uradni list RS, št. 7/99 in OdlUS VIII, 111
Sodba Vrhovnega sodišča št. U 391/93-13 z dne 13.4.1995 in odločba Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo št. 371-104-92- 49-IV/VH z dne 25.2.1993
Up-232/97 14. 1. 1999 OdlUS VIII, 112
Sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 360/97 z dne 28.3.1997
Up-209/97 14. 1. 1999 OdlUS VIII, 113
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 132/96 z dne 8.4.1997, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Psp 236/95-3 z dne 20.6.1996, sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 608/94-26 z dne 11.9.1995, odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije št. P- 9.875.186 z dne 2.3.1994 in odločba Območne enote Ljubljana Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije št. V- 9875186 z dne 24.5.1993
Up-155/97 14. 1. 1999 Neobjavljeno
Ustavna pritožba J. P. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Su 12/97 z dne 28.4.1997 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Su 49/97, Kpr 268/97 z dne 21.4.1997
U-I-312/96 14. 1. 1999 Uradni list RS, št. 9/99 in OdlUS VIII, 4
Zakon o lastninjenju spomenikov in znamenitosti v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 16/96) (ZLSZDL) Odredba o začasni razglasitvi Škocjanskega zatoka za naravno znamenitost (Uradni list RS, št. 1/96)