Odločitve US

Odločitve v letu 2000

Up-222/96 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 538/96 z dne 4. 12. 1997 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 193/95 z dne 15.5.1996
Up-123/96 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Ustavnega sodišča št. Up 123/96 z dne 23. 6. 1999
Up-318/98 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips- 257/97 z dne 16. 9. 1998
Up-295/98 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips- 687/96 z dne 9. 4. 1998
Up-287/98 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cp 253/98 z dne 9. 9. 1998 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Piranu št. R 280/97 z dne 13. 11. 1997
Up-210/98 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba Ž., d.o.o. in A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 650/97 z dne 5. 3. 1998 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Srg 3114/94 z dne 16. 1. 1997 in zoper dopis Državnega tožilstva Republike Slovenije št. Ct 472/98 z dne 20. 5. 1998
Up-150/98 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 97/98-2 z dne 16. 4. 1998 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. St 1/93-801 z dne 11.11.1997
Up-146/98 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 587/96 z dne 2. 4. 1998
Up-143/98 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. in B. C. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 508/96 z dne 22. 1. 1998, v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1294/95 z dne 31. 1. 1996 ter sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III P 259/95 z dne 13. 6. 1995
Up-130/98 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A.-B. B. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 318/98 z dne 11. 3. 1998
Up-129/98 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba d. PG Ž., d.o.o., Z. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cpg 22/98 z dne 3. 2. 1998 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Ig 97/08321 z dne 3. 10. 1997
Up-119/98 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 620/96 z dne 19. 3. 1998 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 405/96 z dne 18. 9. 1996 in sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. P 162/94 z dne 28. 3. 1996
Up-304/99 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A., B. B. in C. C. zoper sklep predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 29/99 z dne 15. 9. 1999, sklep predsednika Višjega sodišča v Ljubljani št. Su 29/99 z dne 16. 9. 1999, sklep predsednice Okrožnega sodišča v Kranju št. Su 29/99 z dne 24. 9. 1999 in sklep Okrožnega sodišča v Kranju št. P 25/96 z dne 2. 9. 1999
Up-328/99 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. 24/97 z dne 15. 12. 1997
Up-279/99 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba mag. A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 525/98 z dne 1. 7. 1999 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 1077/98 z dne 14. 7. 1998 in sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. III P 647/93 z dne 18. 3. 1998
Up-258/99 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Pg 1103/96 z dne 2.9.1997
Up-220/99 6. 1. 2000 OdlUS IX, 138
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1992/98 z dne 21. 4. 1999 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 411/96 z dne 16. 9. 1998
Up-175/99 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cp 111/99 z dne 7. 4. 1999 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Piranu št. P 355/98 z dne 20. 11. 1998
Up-65/99 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cp 577/98 z dne 16. 12. 1998 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici št. P 200/96 z dne 1. 4. 1998
Up-51/99 6. 1. 2000 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1134/98 z dne 16. 12. 1998 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 24/96 z dne 10. 4. 1998