Odločitve US

Odločitve v letu 2002

U-I-62/00 10. 1. 2002 OdlUS XI, 2
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v Občini Ljubljana - Center (Uradni list RS, št. 15/93)
U-I-377/98 10. 1. 2002 OdlUS XI, 3
Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 9/96, 56/2000 in 9/01) Odlok o komunalnih dejavnostih v Občini Celje (Uradni list RS, št. 3/91) Pravilnik o odlaganju in odvozu smeti ter odpadkov na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št. 22/79)
Up-345/00 10. 1. 2002 Uradni list RS, št. 7/2002 in OdlUS XI, 103
Sodba Vrhovnega sodišča št. U 26/2000 z dne 22. 8. 2000 se razveljavi. Odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/3a- XVII-3.084 z dne 7. 4. 1995 in odločba Oddelka za notranje zadeve Občine Maribor št. 201-465/93-05/16 z dne 18. 11. 1993
Up-461/01 10. 1. 2002 Uradni list RS, št. 7/2002 in OdlUS XI, 104
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 240/98 z dne 11. 7. 2001 in sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 1741/96 z dne 20. 10. 1998 se razveljavita. Odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/2-XVII-332.372/1 z dne 18. 8. 1997 in odločba Oddelka za notranje zadeve Upravne enote Maribor št. 201-508/96-05/15 z dne 25. 2. 1997
Up-368/01 10. 1. 2002 Uradni list RS, št. 7/2002 in OdlUS XI, 105
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 102/98 z dne 22. 3. 2001 in sodba Upravnega sodišča št. U 1414/96 z dne 10. 9. 1998 se razveljavita. Odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/3a-XVII-332.030 z dne 9. 8. 1996 in odločba Upravne enote Celje št. 20100/209/95-7 z dne 6. 7. 1995
Up-299/01 10. 1. 2002 Uradni list RS, št. 7/2002 in OdlUS XI, 106
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 131/98 z dne 11. 4. 2001 in sodba Upravnega sodišča št. U 1403/96 z dne 24. 9. 1998 se razveljavita. Odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/3a-XVII-332.076 z dne 14. 8. 1996 in odločba Sekretariata za notranje zadeve Občine Celje št. 20100/817/92-7 z dne 5. 5. 1994
Up-293/01 10. 1. 2002 Uradni list RS, št. 7/2002 in OdlUS XI, 107
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 21/98 z dne 22. 2. 2001 in sodba Upravnega sodišča št. U 1461/96 z dne 21. 5. 1998 se razveljavita. Odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/3a-XVII-6.510 z dne 10. 9. 1996 in odločba Oddelka za notranje zadeve Občine Hrastnik št. 201-18/93 z dne 11. 5. 1994
Up-302/97 10. 1. 2002 OdlUS XI, 108
Ustavni pritožbi družbe A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 83/93 z dne 1. 4. 1993 v zvezi s sodbo Temeljnega sodišča v Kopru, Enote v Kopru, št. Pg 503/92 z dne 8. 9. 1992 in zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 303/95 z dne 12. 10. 1995 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 503/92 z dne 29. 6. 1995
U-I-312/97 10. 1. 2002 Uradni list RS, št. 13/2002 in OdlUS XI, 1
Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo, in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97) (ZLPPOD), 22. čl.
Up-536/01 16. 1. 2002 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1041/2001 z dne 5. 12. 2001 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1490/2001 z dne 26. 9. 2001 in odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 0303-3/07-XVII-210.802/99 z dne 16. 8. 2001
Up-183/99 21. 1. 2002 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 43/98 z dne 11. 3. 1999 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru, št. Cp 983/97 z dne 24. 9. 1997 in sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru, št. II P 197/96 z dne 12. 6. 1997
Up-426/00 21. 1. 2002 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 598/97 z dne 25. 3. 1998 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 521/97 z dne 13. 5. 1997 in sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. Nz 659/93 z dne 30. 1. 1997
Up-411/00 21. 1. 2002 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 1489/99 z dne 6. 6. 2000 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. D 1133/94 z dne 26. 5. 1999
Up-359/00 21. 1. 2002 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 129/2000 z dne 8. 6. 2000 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 968/99 z dne 4. 11. 1999 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I P 72/97 z dne 14. 1. 1999
Up-234/00 21. 1. 2002 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 177/2000 z dne 13. 6. 2000 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Piranu št. P 223/99 z dne 28. 9. 1999
Up-39/00 21. 1. 2002 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper akt Državnega pravobranilstva Republike Slovenije št. P-A05-45/2000-4-M z dne 26. 1. 2000
Up-518/01 21. 1. 2002 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 258/2001 z dne 19. 9. 2001 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Trebnjem št. P 75/2000 z dne 7. 12. 2000
Up-357/01 21. 1. 2002 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. Dn 3453/2000 z dne 12. 3. 2001
Up-238/01 21. 1. 2002 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 1064/2000 z dne 28.2.2001 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. P 188/2000 z dne 3.5.2000
Up-209/01 21. 1. 2002 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 1034/2000 z dne 9. 1. 2001 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ajdovščini št. P 86/99 z dne 7. 4. 2000