Odločitve US

Odločitve v letu 2005

Up-323/03 4. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-3178/02 z dne 10. 2. 2003 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Sežana št. P-422/2001 z dne 10. 1. 2002
Up-522/04 4. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper: - sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 279/2004 z dne 30. 6. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 981/2004 z dne 15. 6. 2004; - sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III K 156/2003 z dne 1. 7. 2004; - sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 375/2004 z dne 6. 9. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1176/2004 z dne 6. 8. 2004 in - sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 444/2004 z dne 27. 10. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1470/2004 z dne 6. 10. 2004
Up-164/03 4. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 217/2001 z dne 20. 2. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 437/2000 z dne 10. 5. 2001 in s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. K 144/99 z dne 5. 5. 2000
Up-673/04 4. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 375/2004 z dne 6. 9. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1176/04 z dne 6. 8. 2004
Up-389/03 4. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-7787/01 z dne 27. 6. 2002 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Trebnjem št. P-1469/00 z dne 28. 8. 2001 ter zoper odločbo Senata za prekrške št. IOK-107/2002 z dne 14. 11. 2002 Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-1189/03 z dne 12. 3. 2003 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Trebnjem št. P-1469/00 z dne 16. 1. 2003
Up-762/04 4. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu št. Ks 128/2004 z dne 16. 11. 2004
Up-737/04 4. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper: - odločbo Senata za prekrške št. Pp-5609/03 z dne 25. 3. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Maribor št. P-1812/03 z dne 11. 6. 2003 in - sklep Vrhovnega sodišča št. IV Ips 35/2004 z dne 3. 6. 2004
Up-733/04 4. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. EKT-VDP-114/04 z dne 10. 8. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ormož št. EKT-vd 4/04 z dne 14. 6. 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper: - odločbo Sodnika za prekrške Ormož št. P-1316/03 z dne 12. 5. 2004 in - poziv Upravne enote Ormož št. 22613-102/2004 z dne 20. 10. 2004
Up-529/04 4. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A.-A. Ž. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-2184/04 z dne 8. 4. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Slovenskih Konjicah št. P-299/03 z dne 8. 3. 2004
Up-521/04 4. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-4522/03 z dne 9. 4. 2004
Up-406/04 4. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper: - odločbo Sodnika za prekrške Maribor št. P 16770/02 z dne 10. 4. 2003 in - poziv Upravne enote Maribor št. 226-1794/2004 z dne 28. 5. 2004
Up-384/04 4. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Okrajnega sodišča v Trbovljah št. K 220/03 z dne 28. 1. 2004
Up-329/04 4. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Sodnika za prekrške Nova Gorica št. P-3205/02 z dne 8. 4. 2004
Up-696/03 4. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 144/2003 z dne 2. 10. 2003
Up-624/04 4. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-6139/03 z dne 8. 6. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Sežana št. P-129/2003 z dne 10. 6. 2003
Up-722/04 4. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-1179/04 z dne 28. 9. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Slovenskih Konjicah št. P-1439/03 z dne 23. 1. 2004
Up-396/04 5. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-4484/03 z dne 11. 3. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Slovenski Bistrici št. P-46/03, P-47/03 z dne 18. 4. 2003
Up-691/04 5. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-1366/2004 z dne 19. 8. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ptuj št. P-5839/03 z dne 19. 1. 2004
Up-824/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A.: - zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1069/2003 z dne 28. 8. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 407/2003 z dne 28. 3. 2003 in - zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani v zadevi št. II Kpr 349/2002 in pred Višjim sodiščem v Ljubljani v zadevi št. I Kp 1069/2003
Up-160/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1464/2003 z dne 22. 12. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kr 21/2003 z dne 26. 9. 2003