Odločitve US

Odločitve v letu 2005

Up-45/03 8. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba dr. A. A
P-4/05 10. 3. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-5/05 10. 3. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-422/02 10. 3. 2005 Uradni list RS, št. 29/2005 in OdlUS XIV, 36
Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 329/2001 z dne 20. 3. 2002, sodba Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 2543/99 z dne 20. 2. 2001 in sodba Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu št. P 127/98 z dne 30. 9. 1999
U-I-203/03 10. 3. 2005 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del planske celote M 8 Polje – Vevče – Kašelj (Uradni list RS, št. 49/96), 25. čl.
U-I-182/03 10. 3. 2005 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za odlagališče Cinkarne Celje "Za Travnikom" (Uradni list RS, št. 85/03)
U-I-67/05 10. 3. 2005 Neobjavljeno
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dekani (Uradne objave št. 8/97 in št. 15/99), 14. čl.
U-I-109/03 10. 3. 2005 Neobjavljeno
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/2000) (ZIKS), 1. odst. 54., 1. odst. 55. čl.
U-I-156/04 10. 3. 2005 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 75/02, 16/04 in 40/04 – ur.p.b.) (ZIZ), 2. odst. 168., 193., 211. čl.
U-I-333/02 10. 3. 2005 Neobjavljeno
Navodilo o določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine upravičencu, ki po 1. 1. 1966 ni imel najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega se vzamejo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove (Uradni list RS, št. 57/96 in 85/98),
Up-131/05, U-I-89/05 10. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. a. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. Cpg 2/2004 z dne 26. 11. 2004 v zvezi s sodbo istega sodišča št. G 12/2002 z dne 16. 6. 2004 Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01, 55/03 in 42/04) (ZBan), 180., 182., 183. čl., 2. odst. 187., 3. odst. 188. čl.
Up-48/04 11. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 319/2002 z dne 4. 11. 2003 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 440/2002 z dne 29. 8. 2002 in s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 3800/94 z dne 18. 2. 2002
Up-674/03 11. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 979/2002 z dne 14. 5. 2003
Up-71/05 11. 3. 2005 OdlUS XIV, 40
Ustavna pritožba dr. A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 148/2002 z dne 21. 10. 2004
Up-25/05 11. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 838/2003 z dne 11. 11. 2004 v zvezi s sodbo Delovnega Sodišča v Kopru št. Pd 279/2001 z dne 13. 2. 2003
Up-745/03 11. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 635/2003 z dne 7. 8. 2003 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 897/2002 z dne 27. 3. 2003
Up-300/04 11. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sklep Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil št. 018-45/04-22-380 z dne 5. 3. 2004
Up-74/05 11. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1144/2002 z dne 11. 11. 2004 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 624/2001 z dne 12. 6. 2002, z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 462-01-83/01 z dne 30. 3. 2001 in z odločbo Upravne enote Ljubljana št. 351-245/94 z dne 8. 3. 2001
Up-692/04 11. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 864/2004 z dne 29. 7. 2004 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 725/2004 z dne 9. 6. 2004 in odločbo Predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Bpp 425/2004 z dne 16. 3. 2004
Up-61/04 11. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 228/2002 z dne 14. 11. 2003 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. IV Pd 512/98 z dne 14. 12. 2001