Odločitve US

Odločitve v letu 2005

Up-88/04 11. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 35/2003 z dne 18. 11. 2003
Up-140/03 11. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 284/2001 z dne 10. 12. 2002 v zvezi s sodbo in s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 306/2000 z dne 22. 6. 2001 ter s sodbo in s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1782/99 z dne 31. 5. 2000 in z odločbo Komisije za uveljavljanje pravice do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji št. 191/06/97-5,4/5 z dne 19. 6. 1997
Up-301/03 17. 3. 2005 Neobjavljeno
Sodba Višjega sodišča v Celju št. Cp 557/2002 z dne 13. 3. 2003 in sodba Okrajnega sodišča v Velenju št. P 396/2000 z dne 16. 11. 2001
Up-76/03, U-I-288/04 17. 3. 2005 Uradni list RS, št. 34/2005 in OdlUS XIV, 110
Zakon o preoblikovanju Sklada Republike Slovenije za sukcesijo in ustanovitev Javne Agencije Republike Slovenije za nasledstvo (Uradni list RS, št. 86/04) Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 2441/2002 z dne 6. 11. 2002 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 1 I 1167/94 z dne 2. 8. 2002
Up-445/04 17. 3. 2005 Uradni list RS, št. 34/2005
Sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 234/2003 z dne 18. 5. 2004, sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 877/2003 z dne 17. 7. 2003 in sklep Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Pd 978/2001 z dne 20. 3. 2003
Up-744/03 17. 3. 2005 Uradni list RS, št. 34/2005
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 170/2002 z dne 10. 6. 2003 in sodba in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1114/98 z dne 30. 11. 2000 ter sodba in sklep Delovnega sodišča v Celju št. Pd 814/97 z dne 3. 3. 1998
U-I-61/03 17. 3. 2005 Neobjavljeno
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98, 55/03 in 83/03 – ur.p.b) (ZSZN), 4. odst. 21. čl.
U-I-217/02 17. 3. 2005 Neobjavljeno
Predlog za izdajo dopolnilne odločbe v zadevi št. U-I-217/02 Predlog za obnovo postopka za oceno ustavnosti določb 2. oddelka II. poglavja Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 38/96, 59/01 in 83/04) v delu, v katerem se nanašajo na predhodni referendum, in revizija zoper odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-217/02 z dne 17. 2. 2005 (Uradni list RS, št. 24/05)
U-I-19/05 17. 3. 2005 Uradni list RS, št. 7/2005, Uradni list RS, št. 34/2005 in OdlUS XIV, 14
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) (ZP), 6. odst. 217. čl.
Up-436/03 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 392/2002 z dne 22. 4. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. P 54/2000 z dne 18. 2. 2002
Up-746/03 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba Športnega društva A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 533/2003 z dne 30. 7. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. IV P 788/2000 z dne 16. 12. 2002
Up-77/03 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 15/2002 z dne 17. 10. 2002 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1532/99 z dne 4. 10. 2001 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III Pg 169/97 z dne 24. 12. 1998
Up-841/04 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Cp 977/2004 z dne 16. 11. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. Z 04/00013 z dne 13. 9. 2004
Up-687/04 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 127/2004 z dne 22. 4. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 1685/2003 z dne 27. 11. 2003 in sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 880/95 z dne 16. 5. 2003
Up-129/05 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A., B. B. in C. C. zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 644/2004 z dne 9. 9. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. P 543/96 z dne 6. 4. 2004 Ustavna pritožba A. A., B. B. in C. C. zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 294/2003 z dne 13. 11. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. P 543/96 z dne 7. 11. 2002
Up-859/04 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 351/2004 z dne 7. 10. 2004 Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 2542/2000 z dne 14. 1. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št I P 340/98 z dne 20. 6. 2000
Up-718/03 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 897/2003 z dne 1. 10. 2003 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. P 117/2002 z dne 22. 7. 2003
Up-541/03 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 328/2002 z dne 15. 5. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1103/2001 z dne 20. 3. 2002 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 76/2001-I z dne 9. 4. 2001
Up-519/03 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. B. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 385/2002 z dne 22. 5. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 141/2002 z dne 22. 5. 2002 in s sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. P 466/2001 z dne 12. 10. 2001
Up-488/03 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 443/2002 z dne 22. 5. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 575/2001 z dne 13. 3. 2002 in sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. P 25/95 z dne 28. 9. 2000