Odločitve US

Odločitve v letu 2005

Up-248/03 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 444/2002 z dne 27. 2. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. P 1/99 z dne 8. 4. 2002
Up-109/05 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 249/2002 z dne 5. 2. 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2094/2000 z dne 9. 1. 2002 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kranju št. P 244/92 z dne 12. 7. 2000 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Cp 1/2003 z dne 5. 2. 2003 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2094/2000 z dne 9. 1. 2002 Predlog za vrnitev v prejšnje stanje
Up-790/03 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 75/2003 z dne 29. 9. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. P 208/98 z dne 24. 9. 2002
Up-748/04 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 180/2004 z dne 30. 3. 2004
Up-685/03 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 420/2002 z dne 22. 5. 2003
Up-93/05 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I 97/05946 z dne 25. 2. 1997
Up-490/03 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 2425/2002 z dne 22. 4. 2003
Up-35/05 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1833/2004 z dne 10. 11. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 2338/2004 z dne 8. 9. 2004
Up-815/04 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1639/2004 z dne 13. 10. 2004
Up-52/05 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1920/2004 z dne 10. 11. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. In 2000/00127 z dne 3. 8. 2004
Up-714/04 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1486/2004 z dne 15. 9. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 2000/00862 z dne 5. 4. 2004
Up-552/03 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1426/2002 z dne 28. 5. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča na Jesenicah št. P 206/2001 z dne 21. 5. 2002 in dopolnilno sodbo Okrajnega sodišča na Jesenicah št. P 206/2001 z dne 19. 3. 2003
Up-90/05 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1226/2004 z dne 25. 8. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III P 375/98 z dne 4. 5. 2004 Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 113/2004 z dne 29. 1. 2004 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III P 375/98 z dne 11. 11. 2002 in s popravnim sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III P 375/98 z dne 3. 11. 2003
Up-814/04 22. 3. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 294/2004 z dne 18. 10. 2004
P-6/05 24. 3. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-599/04 24. 3. 2005 Uradni list RS, št. 37/2005 in OdlUS XIV, 38
Sklep Okrožnega sodišča v Kranju št. K 91/2002 z dne 29. 4. 2003
P-3/05 24. 3. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-168/03 24. 3. 2005 Neobjavljeno
Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/2000 in 51/02) (ZPolS), 4. odst. 11. čl.
Up-217/03 24. 3. 2005 Uradni list RS, št. 37/2005 in OdlUS XIV, 37
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 319/2002 z dne 29. 1. 2003 in točke A./ 6., 7. in 10., B./B, C in D sklepa Okrajnega sodišča v Kamniku št. DD 92/99 z dne 11. 1. 2002
U-I-21/03 24. 3. 2005 Neobjavljeno
Zakon o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) (ZTel-1), 1., 2. in 3. odst. 134. čl.