Odločitve US

Odločitve v letu 2005

U-I-198/03 14. 4. 2005 Uradni list RS, št. 47/2005 in OdlUS XIV, 22
Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02 , 71/04, in 23/05 – ur.p.b.) (ZSS)
Up-828/03 14. 4. 2005 Uradni list RS, št. 47/2005
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 18/2003 z dne 18. 11. 2003
U-I-245/03 14. 4. 2005 Neobjavljeno
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000 in 51/02) (ZLS), 100. b čl.
Up-478/03 14. 4. 2005 Uradni list RS, št. 47/2005
Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 67/2003 z dne 10. 4. 2003
Up-71/05 14. 4. 2005 OdlUS XIV, 40
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje v postopku ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 148/2002 z dne 21. 10. 2004
Up-59/05 14. 4. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 84/2004 z dne 23. 11. 2004 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1623/2003 z dne 8. 1. 2004 in s sodbo Delovnega sodišča v Celju št. Pd 1205/96 z dne 16. 6. 2003
Up-800/04 20. 4. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-9358/03 z dne 6. 9. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ormož št. P 1056/03 z dne 26. 11. 2003
Up-162/03 20. 4. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 94/97 z dne 5. 12. 2002
Up-185/05 20. 4. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 486/2004 z dne 11. 1. 2005 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Cerknici št. K 43/2003 z dne 4. 2. 2004
Up-820/03 20. 4. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Kp 428/2002 z dne 24. 9. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Postojni št. K 19/2002 z dne 5. 6. 2002
Up-140/05 20. 4. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-8105/04 z dne 6. 10. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ljutomer št. P-1434/02 z dne 8. 10. 2003
Up-590/03 20. 4. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. czoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 92/2001 z dne 3. 4. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 929/2000 z dne 6. 12. 2000 in sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. K 36/2000 z dne 31. 5. 2000
Up-209/05 20. 4. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 27/2005 z dne 10. 2. 2005 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 13/2005 z dne 20. 1. 2005 in sklepom senata Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 31/2005 z dne 14. 1. 2005
Up-24/04 21. 4. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 270/2002 z dne 21. 10. 2003 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 262/2000 z dne 21. 6. 2002 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1133/99 z dne 10. 5. 2000
Up-240/05 21. 4. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 235/2005 z dne 23. 2. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2281/2004 z dne 5. 1. 2005 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 1822-10/236-789/2004 z dne 1. 12. 2004
Up-168/05 21. 4. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 11/2005 z dne 19. 1. 2005
Up-835/04 21. 4. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sodbo in sklep Upravnega sodišča v Ljubljani št. U 2141/2002 z dne 20. 4. 2004, zoper sklep št. U 1559/2001 z dne 18. 2. 2004 in zoper sodbo št. U 2076/2002 z dne 20. 4. 2004 Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 2444/2004 z dne 12. 1. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. In 2004/00271 z dne 4. 11. 2004
U-I-200/03 21. 4. 2005 Neobjavljeno
Uredba o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Korenitka–Pluska (Uradni list RS, št. 42/03)
U-I-79/05 21. 4. 2005 Neobjavljeno
Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01, 55/03 in 42/04) (ZBan), 3. odst. 188. čl.
U-I-171/03 21. 4. 2005 Neobjavljeno
Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93 in 24/04) (ZOdv)