Odločitve US

Odločitve v letu 2005

Up-143/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper: - sklep Višjega sodišča v Kopru št. Kp 63/2002 z dne 20. 2. 2003 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. K 59/2000 z dne 31. 12. 2001 in - sklep Okrajnega sodišča v Kopru št. I 2001/01496 z dne 5. 6. 2002
Up-559/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 312/2003 z dne 19. 2. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Kp 608/2001 z dne 26. 2. 2003 in s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. K 199/2000 z dne 25. 9. 2001
Up-804/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1311/2004 z dne 13. 10. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 143/2004 z dne 7. 9. 2004
Up-392/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-2296/03 z dne 26. 2. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Slovenski Bistrici št. P-1970/2002 z dne 30. 1. 2003
Up-37/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 1110/2003 z dne 26. 11. 2003
Up-381/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 724/2000 z dne 25. 2. 2003
Up-197/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. - A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 46/2003 z dne 12. 12. 2003
Up-173/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1790/2003 z dne 25. 11. 2003
Up-410/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 292/2002 z dne 13. 3. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1611/2000 z dne 20. 3. 2002 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 786/99 z dne 27. 6. 2000
Up-7/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1738/2003 z dne 26. 11. 2003
Up-118/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. II Ips 109/2003 z dne 13. 11. 2003 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1133/2002 z dne 9. 10. 2002 in s sklepom Okrajnega sodišča v Litiji št. "D" N 23/98 z dne 27. 11. 2001
Up-817/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 545/2002 z dne 11. 9. 2003
Up-389/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 921/2003 z dne 9. 3. 2004
Up-308/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 340/2004 z dne 10. 3. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. P 532/2003 z dne 8. 12. 2003
Up-603/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 3307/02 z dne 10. 2. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. I 97/20137 z dne 10. 10. 2002
Up-684/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 302/2003 z dne 27. 5. 2004
Up-702/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 558/2004 z dne 30. 6. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. V P 1101/2003 z dne 19. 1. 2004 se ne sprejme.
Up-230/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2018/2001 z dne 12. 2. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II P 824/94 z dne 8. 10. 2001
Up-174/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 1611/2000 z dne 7. 1. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. I P 494/96 z dne 7. 4. 2000
Up-386/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 280/2000 z dne 25. 2. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. P 155/95 z dne 5. 10. 1999 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 280/2000 z dne 25. 2. 2003 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. P 155/95 z dne 9. 2. 2000