Odločitve US

Odločitve v letu 2005

Up-771/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 171/2003 z dne 15. 7. 2003 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. I 258/98 z dne 11. 3. 2003
Up-436/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 56/2002 z dne 24. 2. 2004 Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 98/2003 z dne 27. 11. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 56/2002 z dne 10. 2. 2003
Up-355/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1439/2002 z dne 7. 1. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah št. P 292/2001 z dne 8. 7. 2002
Up-336/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1233/2003 z dne 14. 1. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VI P 66/92 z dne 6. 2. 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VI P 66/92 z dne 30. 3. 2004
Up-616/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 702/2000 z dne 11. 3. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Lenartu št. P 115/98 z dne 18. 11. 1999
Up-770/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. Kr 32/2002 z dne 8. 11. 2004
Up-703/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1193/2004 z dne 6. 8. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. P 902/2001 z dne 16. 7. 2004
Up-498/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 370/2003 z dne 9. 3. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Postojni št. P 113/2001 z dne 10. 1. 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 370/2003 z dne 9. 3. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Postojni št. P 113/2001 z dne 10. 1. 2003
Up-91/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba dr. A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1461/2001 z dne 22. 1. 2003
Up-219/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 176/2002 z dne 30. 1. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 913/2000 z dne 7. 11. 2001 in s sodbo Okrajnega sodišča v Tolminu št. P 4/99 z dne 8. 6. 2000
Up-215/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 617/2001 z dne 14. 1. 2003
Up-157/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 256/2002 z dne 13. 2. 2003
Up-134/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 1704/2001 z dne 27. 11. 2002 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. P 38/96 z dne 6. 4. 2001
Up-111/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 188/2002 z dne 18. 12. 2002 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 2054/99 z dne 18. 9. 2001
Up-47/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 152/2002 z dne 14. 11. 2002 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Srg 2002/00189 z dne 31. 1. 2002
Up-327/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 325/2002 z dne 25. 2. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. P 386/99 z dne 29. 1. 2002
Up-362/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1610/2002 z dne 5. 3. 2003 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. N 19/94 z dne 14. 2. 2002
Up-334/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 2534/2000 z dne 18. 2. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici št. P 113/97 z dne 13. 7. 2000
Up-376/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 278/2002 z dne 27. 2. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 100/2000 z dne 27. 9. 2000 in s sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. P 201/95 z dne 5. 7. 1999
Up-738/04 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 908/2003 z dne 1. 10. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kopru št. P 719/99 z dne 5. 5. 2003