Odločitve US

Odločitve v letu 2005

Up-375/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 383/2002 z dne 27. 2. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 671/2001 z dne 27. 11. 2001 in s sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. P 121/93 z dne 5. 7. 1999
Up-720/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 479/2002 z dne 26. 6. 2003
Up-515/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 378/2002 z dne 29. 4. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 22/2001 z dne 14. 3. 2002 in s sodbo Okrajnega sodišča v Žalcu št. P 352/98 z dne 26. 10. 2000
Up-499/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 354/2002 z dne 24. 4. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 347/2000 z dne 5. 11. 2002
Up-524/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 707/2002 z dne 24. 4. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 280/2001 z dne 4. 1. 2002
Up-423/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 339/2002 z dne 13. 3. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 2127/2000 z dne 26. 2. 2002 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. P 1376/97 z dne 22. 5. 2000
Up-439/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 513/2002 z dne 3. 4. 2003
Up-137/02 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1849/2001 z dne 19. 12. 2001 v zvezi s sklepom št. I R 61/97 z dne 29. 5. 2001 in z dopolnilnim sklepom št. I R 61/97 z dne 10. 10. 2001
Up-261/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba Banke A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 93/2002 z dne 13. 2. 2003 Ustavna pritožba Banke A. zoper sodbo Višjega sodišča V Kopru št. I Cpg 332/2001 z dne 6. 6. 2002 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 1455/96 z dne 4. 6. 2001
Up-731/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 225/2003 z dne 25. 8. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Pg 125/2001 z dne 17. 4. 2003 Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. CPg 570/2002 z dne 9. 9. 2002 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Pg 125/2001 z dne 12. 4. 2002
Up-712/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Postopek odločanja o ustavni pritožbi družbe A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 365/2003 z dne 2. 10. 2003
Up-530/03 12. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. I 02/01478 z dne 5. 7. 2002 in zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. I 2002/01478 z dne 4. 4. 2002
U-I-94/03 13. 1. 2005 Uradni list RS, št. 7/2005, Uradne objave Mestne občine Koper, št. 1/2005, Uradne objave - Časopis Prepih, z dne 1. 2. 2005 in OdlUS XIV, 1
Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 44/96, 42/97 in 34/2000) Odlok o komunalnih taksah v Občini Prevalje (Uradni list RS, št 6/2000 in 18/02) Odlok o komunalnih taksah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 73/95, 30/97, 96/99, 123/2000, 109/01 in 89/02) Odlok o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/95, 41/95, 12/96, 36/96, 48/97 in 9/99), 6. tč. 1. odst. 1. čl. Odlok o komunalnih taksah v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 6/2000 in 18/02), 7. tč. 1. čl. Odlok o komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 55/99 in 4/2000 ter uradno glasilo Občine Gornja Radgona - lokalni časopis Prepih št. 1/03), 4. tč. 2. čl. Odlok o komunalnih taksah v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 108/01, 13/03, 59/03 in 122/04), 4. tč. 2. čl.
Up-359/03 13. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1071/2002 z dne 12. 3. 2003
Up-528/03, U-I-33/05 13. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper dopis Službe za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo Republike Slovenije št. 372-03-289/01 z dne 6. 11. 2001 Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94, 21/94, 23/96 in 1/2000) (SZ) Uredba o izvedbi privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (Uradni list RS, št. 61/92)
U-I-32/01 13. 1. 2005 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/01) (ZP), 2. odst. 108., 3. odst. 108., 3. odst. 109., in 1. odst. 100. čl.
U-I-346/04 13. 1. 2005 Neobjavljeno
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS št. 18/94, 29/94 - popr., 88/99, 90/99 - popr. in 79/01) (ZRTVS), 1. in 4. odst. 15. čl.
U-I-54/04, U-I-173/04 13. 1. 2005 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) (ZP), 224. čl.
U-I-354/04 13. 1. 2005 Neobjavljeno
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS št. 18/94, 29/94 - popr., 88/99, 90/99 - popr. in 79/01) (ZRTV), 15. čl.
U-I-29/05 20. 1. 2005 Neobjavljeno
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS št. 18/94, 29/94 - popr., 88/99, 90/99 - popr. in 79/01) (ZRTVS), 15. čl.