Odločitve US

Odločitve v letu 2005

P-51/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-125/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 40/04, 70/04 – popr., 139/04 in 17/05 – ur. p. b.) (ZDDPO), 1. odst. 68., 1. odst. 70. čl. in 2. odst. 84. čl.
U-I-248/03 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Zakon o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) in Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Uradni list RS, št. 6/2000, 76/01 in 117/02) (ZTVP), 66., 391. čl.
P-75/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-73/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-412/03 8. 12. 2005 Uradni list RS, št. 117/2005 in OdlUS XIV, 104
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 259/97 z dne 9. 1. 2003, sodba Višjega sodišča v Kopru z dne št. Kp 16/97 z dne 12. 2. 1997 in sodba Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. K 40/96 z dne 15. 11. 1996
Up-1025/05 8. 12. 2005 Uradni list RS, št. 117/2005
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 1126/2005 z dne 28. 9. 2005 in sodba Upravnega sodišča št. U 1579/2005 z dne 24. 8. 2005
Up-787/04 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba dr. A. A. in mag. B. B. zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1689/2004 z dne 17. 11. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 265/2004 z dne 28. 10. 2004 Ustavna pritožba dr. A. A. in mag. B. B. zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 265/2004 z dne 30. 11. 2005
P-68/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-70/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-1024/05 8. 12. 2005 Uradni list RS, št. 117/2005
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 1188/2005 z dne 5. 10. 2005 in sodba Upravnega sodišča št. U 1770/2005 z dne 24. 8. 2005 Odločba Ministrstva za notranje zadeve št. 1822-11/2143-400/2005/1 z dne 25. 7. 2005
P-166/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-189/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-194/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-195/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-196/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-106/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-198/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-199/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-131/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti