Odločitve US

Odločitve v letu 2005

P-63/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-66/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-76/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-152/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-163/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-165/05 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-205/03 8. 12. 2005 Neobjavljeno
Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 111/01) (ZPSZ), 3. odst. 4. čl.
Up-679/03, U-I-333/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 55/2003 z dne 21. 8. 2003 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1291/2002 z dne 26. 11. 2002 in s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. K 293/69 z dne 19. 7. 2002 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr. , 72/98, 6/99, 66/2000, 111/01, 56/03, 116/03 – ur.p.b., 43/04, 96/04 – ur.p.b. in 101/05) (ZKP), 559. čl.
Up-1011/05, U-I-334/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 4269/2005 z dne 9. 9. 2005 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 – ur.p.b., 2/04 in 36/04 – ur.p.b.) (ZPP), 3. tč. 365. čl.
U-I-192/05 15. 12. 2005 Uradni list RS, št. 120/2005 in OdlUS XIV, 91
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99 – popr., 127/03, 125/04 in 60/05) , kadrovski normativi za varuhinje, določeni v tabeli 1, ki je sestavni del 1. odst. tč. i) 7. čl.
P-203/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-197/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-193/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-191/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-83/04 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Pravilnik o davčno nepriznanih odhodkih davčnega zavezanca (Uradni list RS, št. 3/03), tč. b 1. odst 6. čl.
P-188/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-151/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-117/04 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98 108/99 in 97/01) (ZDavP), 50. čl.
P-150/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-149/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti