Odločitve US

Odločitve v letu 2005

Up-781/03 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 588/2003 z dne 27. 8. 2003 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 220/2003 z dne 12. 2. 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 588/2003 z dne 27. 8. 2003 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 220/2003 z dne 12. 2. 2003
Up-99/04 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 16/2003 z dne 2. 12. 2003 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 839/2002 z dne 19. 7. 2002 in s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 1669/98 z dne 15. 12. 1999
Up-172/03 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 624/99-4 z dne 13. 3. 2003 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 735/98 z dne 12. 5. 1999 in z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35601/0303/97 z dne 21. 4. 1998
Up-473/03 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 595/2003 z dne 14. 5. 2003 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 213/2000 z dne 28. 3. 2003
Up-794/03 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 324/2002 z dne 21. 10. 2003 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 268/2002 z dne 5. 9. 2002 in s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 919/97 z dne 26. 6. 2002
Up-819/03 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 12/2002 z dne 17. 9. 2003 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2164/2000 z dne 21. 11. 2001 in z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35601/506/97 z dne 17. 10. 2000 ter v zvezi z odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območne enote Ljubljana, Izpostave Domžale, št. 356.02-03-171/97-HJ z dne 22. 10. 1997
Up-70/04 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1282/2002 z dne 8. 1. 2004 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 560/98 z dne 21. 6. 2002
Up-98/04 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 5/2003 z dne 2. 12. 2003 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 198/2001 z dne 26. 9. 2002 in s sodbo Delovnega sodišča v Kopru, Oddelka v Postojni, št. Pd 39/99 z dne 18. 10. 2000
Up-574/04 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 189/2003 z dne 4. 5. 2004 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 363/2002 z dne 18. 4. 2003 in s sodbo Delovnega sodišča v Celju št. Pd 589/2000 z dne 21. 1. 2002
Up-50/04 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 300/2002 z dne 4. 11. 2003 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 238/2001 z dne 23. 5. 2002 in s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. S 1559/86 z dne 29. 11. 2000
Up-83/04 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 417/2002 z dne 7. 11. 2003 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1364/2001 z dne 15. 10. 2002
Up-113/04 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 356/2003 z dne 12. 12. 2003
Up-472/04 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 698/2000 z dne 15. 4. 2004
Up-621/04 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba Občine A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 618/2003 z dne 25. 5. 2004
Up-839/04 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. in B. B. zoper odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 351-02-123/2004 z dne 12. 10. 2004 in v zvezi s sklepom Upravne enote Nova Gorica št. 351-164/2004 z dne 19. 7. 2004
Up-566/04 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 853/2004 z dne 7. 6. 2004
Up-75/03 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1360/2002 z dne 8. 11. 2002 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Celju št. Pd 535/2001 z dne 16. 5. 2002
Up-868/04 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1236/2003 z dne 17. 9. 2004 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 220/2002 z dne 13. 6. 2003
Up-595/03 31. 1. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 1191/2000 z dne 18. 6. 2003 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 526/99 z dne 11. 10. 2000
U-I-150/03 3. 2. 2005 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01)