Odločitve US

Odločitve v letu 2005

P-148/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-190/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-273/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 1. odst. 64. čl.
U-I-279/04 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93 in 24/01) (ZOdv), 2. odst. 2. čl. in 2. odst. 71.a čl.
P-147/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-146/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-10/03 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04), 3. odst. 5. čl. in 2. al. 1. odst. 12. čl. Uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 52/04)
P-145/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-187/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-265/04 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 13/2000, 2/2000 popr. in 10/01), 2. al. 4.odst. 14. čl.
P-64/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-67/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-292/04 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990, za območje Občine Kidričevo, dopolnjenih v letu 2001 (Uradni list RS, št. 83/04)
P-71/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-164/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-56/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-120/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-121/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-122/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-117/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti