Odločitve US

Odločitve v letu 2005

P-133/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-79/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-77/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-49/04 15. 12. 2005 Uradni list RS, št. 120/2005, Primorske novice, Uradne objave, št. 1/2006, Primorske novice, Uradne objave, št. 5/2006 (popr.) in OdlUS XIV, 92
Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 2003 za golf igrišče v Sečovljah (Primorske novice, Uradne objave, št. 37/03) Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP), 6. čl.
U-I-165/03 15. 12. 2005 Uradni list RS, št. 120/2005 in OdlUS XIV, 93
Tarifa za javno priobčitev glasbenih del Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list RS, št. 29/98 in 25/05), prvi odstavek poglavja II – Javno oddajanje
P-202/05 15. 12. 2005 Uradni list RS, št. 120/2005 in OdlUS XIV, 94
Spor o pristojnosti
U-I-297/05 15. 12. 2005 Neobjavljeno
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 84/05), 4. odst. 2. čl. in 3. čl., ter Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni list RS, št. 87/05)
Up-383/04 20. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1361/2003 z dne 9. 3. 2004
Up-265/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 114/2003 z dne 2. 3. 2004
Up-256/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 622/2001 z dne 4. 2. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. III P 427/97 z dne 24. 11. 2000
Up-321/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 115/2004 z dne 4. 2. 2004 v zvezi z 2. in 6. točko sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 117/92 z dne 8. 7. 2003
Up-649/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 79/2004 z dne 13. 4. 2005 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1235/2003 z dne 3. 9. 2003 in s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. N 123/94 z dne 24. 1. 2003
Up-385/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba Odvetniške družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 413/2003 z dne 25. 11. 2004
Up-613/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zavoda A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1046/2002 z dne 25. 3. 2004
Up-73/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. & A. zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cpg 40/2004 z dne 13. 10. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. II Pg 160/2001 z dne 19. 12. 2003 Ustavna pritožba družbe A. & A. zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cpg 41/2004 z dne 13. 10. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. II Pg 160/2001 z dne 27. 10. 2003
Up-1072/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 656/2005 z dne 20. 10. 2005
Up-787/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 223/2004 z dne 17. 5. 2005 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. P 272/99 z dne 20. 2. 2003
Up-1044/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. ter mladoletnih Č. Č. in D. D. zaradi kršitve ustavnih pravic v postopku pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani v zadevi št. P 3279/2003 – IV
Up-554/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1865/2003 z dne 5. 5. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 2001/00821 z dne 6. 11. 2003
Up-165/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A., B. B., C. C. in Č. Č. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Cp 368/2003 z dne 14. 10. 2003 v zvezi s sklepoma Okrajnega sodišča v Mariboru št. In 2000/00451 z dne 16. 8. 2002 in z dne 6. 12. 2002