Odločitve US

Odločitve v letu 2005

Up-652/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 98/2002 z dne 18. 6. 2002 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1248/2000 z dne 15. 2. 2002 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Mariboru št. Pd 533/99 z dne 5. 6. 2000 ter zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Cp 695/2004 z dne 7. 9. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. In 03/00116 z dne 15. 4. 2004
Up-693/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 339/2003 z dne 24. 6. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 1137/2001 z dne 22. 10. 2002 ter s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 609/97 z dne 10. 7. 2001 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 340/2003 z dne 24. 6. 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 1138/2001 z dne 22. 10. 2002 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. P 609/97 z dne 15. 11. 2001
Up-439/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 441/2003 z dne 31. 3. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kopru št. P 498/92 z dne 3. 2. 2003
Up-341/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 94/2003 z dne 26. 2. 2004
Up-291/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 72/2003 z dne 28. 1. 2004
Up-41/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 21/2003 z dne 3. 12. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. P 210/98 z dne 6. 11. 2002
Up-878/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 307/2004 z dne 5. 5. 2005 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Pg 298/2001 z dne 8. 4. 2003
Up-329/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 2565/2004 z dne 26. 1. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. I 99/02099 z dne 19. 10. 2004
Up-875/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1662/2004 z dne 6. 10. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kamniku št. I 323/2003 z dne 16. 6. 2004
Up-491/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A., B. B., C. C. in D. D. — zoper ravnanje uradnih oseb pri izpraznitvi stanovanja, — zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 233/97 z dne 8. 1. 1998 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cp 812/96 z dne 15. 1. 1997 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 168/96 z dne 26. 9. 1996, — zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cp 672/97 z dne 19. 11. 1997 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. I 8/97 z dne 3. 7. 1997 in s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. I 8/97 z dne 18. 3. 1997, — zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cp 1107/97 z dne 4. 3. 1998 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. I 8/97 z dne 3. 7. 1997, — zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. P 168/96 z dne 18. 4. 1996, — zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Cp 633/98 z dne 6. 1. 1999 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. I 8/97 z dne 6. 5. 1998 in — zoper odločbo Centra za socialno delo Koper št. 567-76/2004 z dne 26. 11. 2004
Up-591/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 340/2003 z dne 13. 5. 2004
Up-488/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2103/2003 z dne 26. 5. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. IV P 41/2003 z dne 30. 9. 2003
Up-330/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 3219/02 z dne 18. 2. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. N 5/98 z dne 15. 10. 2002
Up-451/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 206/2003 z dne 18. 3. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 175/2002 z dne 11. 12. 2002 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III P 862/98 z dne 27. 11. 2001
Up-812/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba samostojnega podjetnika A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 93/2003 z dne 7. 9. 2004
Up-373/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 52/2003 z dne 13. 1. 2004 in zoper dopis Vrhovnega državnega tožilstva št. Ctz 97/2004-5/SŠ-mj z dne 29. 4. 2004
Up-988/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 119/2004 z dne 27. 1. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. P 229/99 z dne 28. 9. 2004
Up-858/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1093/2004 z dne 20. 4. 2005 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II P 822/2003 z dne 31. 3. 2004 2. Ustavna pritožba A. A. zoper dopis Vrhovnega državnega tožilstva št. CTZ 237/05-4/DP-mm z dne 5. 7. 2005
Up-773/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba samostojnega podjetnika A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 96/2004 z dne 3. 2. 2005 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 219/2001 z dne 6. 10. 2003
Up-637/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrajnega sodišča v Litiji št. D 67/2003 z dne 17. 4. 2003