Odločitve US

Odločitve v letu 2005

Up-563/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 332/2003 z dne 20. 5. 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 1673/2002 z dne 4. 2. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 344/2000 z dne 29. 3. 2002
Up-843/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 556/2004 z dne 18. 11. 2004 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 306/2000 z dne 9. 3. 2004
Up-872/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 14/2004 z dne 12. 10. 2004
Up-794/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1418/2003 z dne 16. 9. 2004 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 641/98 z dne 5. 6. 2003
Up-18/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 262/2004 z dne 23. 11. 2004
Up-916/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1887/2003 z dne 17. 3. 2005 v zvezi s sklepom Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 699/99 z dne 10. 10. 2003
Up-86/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 84/2004 z dne 11. 11. 2004
Up-791/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. Ž. Ž. zoper Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja A. Ž. Ž., d.o.o., Javnega podjetja, v letih 2002 in 2003, št. 1209-7/2004-25 z dne 8. 6. 2005
Up-755/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 491/2003 z dne 21. 4. 2005
Up-750/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper: – sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 237/2005 z dne 20. 4. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2172/2003 z dne 7. 12. 2004 in z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-395/2002-VN z dne 10. 10. 2003, – sodbo in sklep Upravnega sodišča št. U 791/2003 z dne 19. 5. 2004 ter zoper sodbo in sklep Upravnega sodišča št. U 792/2003 z dne 31. 3. 2004, – sklep Upravne enote Ruše št. 321-38/93 z dne 8. 1. 1997
Up-1066/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 297/2005 z dne 14. 9. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 105/2004 z dne 26. 1. 2005 in z odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 02068/00006/2003 z dne 15. 1. 2004
Up-1120/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1009/2005 z dne 8. 9. 2005
Up-809/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1429/2002 z dne 23. 3. 2005
Up-1089/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Up 15/99 z dne 11. 5. 2000 v zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča št. U 1559/96 z dne 13. 1. 1999
Up-326/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 161/2004 z dne 18. 1. 2005
Up-796/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred Vrhovnim sodiščem, ki je tekel v zadevi I Up 304/2005
Up-931/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 576/2003 z dne 1. 6. 2005
Up-627/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 273/2004 z dne 5. 4. 2005 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1175/2003 z dne 1. 7. 2004 in s sodbo in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1069/2002 z dne 8. 5. 2003
Up-597/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 285/2002 z dne 17. 3. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1073/2000 z dne 9. 1. 2002 in z odločbo Ministrstva za kulturo št. 464-110/99 z dne 15. 7. 1999
Up-632/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A., B. B. in C. C. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1329/04 z dne 13. 4. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 798/2003 z dne 14. 9. 2004 in z odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 462-275/01 z dne 7. 1. 2003