Odločitve US

Odločitve v letu 2005

Up-573/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 281/2004 z dne 30. 3. 2005
Up-720/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred Vrhovnim sodiščem
Up-555/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 439/2004 z dne 17. 3. 2004 Ustavna pritožba A. A. A. zoper sklep Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. In 2003/00104 z dne 26. 4. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. 0001 In 2003/00104 z dne 19. 11. 2003
Up-18/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 37/2003 z dne 10. 12. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I P 456/96 z dne 2. 10. 2002
Up-136/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Pdp 1651/2004 z dne 16. 12. 2004
Up-326/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 571/2002 z dne 5. 2. 2004 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1547/2001 z dne 10. 4. 2002, z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 465-01-3/01 z dne 3. 8. 2001 in s sklepom Upravne enote Kranj št. 464-2/80-04/MJ z dne 22. 6. 2001
Up-776/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 984/2002 z dne 14. 10. 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 984/2002 z dne 14. 10. 2004
Up-316/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1554/2004 z dne 20. 1. 2005
Up-793/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 422/2003 z dne 16. 9. 2004 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 684/98 z dne 17. 10. 2002
Up-712/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe Gozdno gospodarstvo A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 209/2002 z dne 22. 6. 2004
Up-526/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
stavna pritožba A. A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 432/2005 z dne 14. 4. 2005 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 2259/2004 z dne 26. 1. 2005
Up-792/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 442/2003 z dne 16. 9. 2004 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 637/98 z dne 7. 11. 2002
Up-513/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba dr. A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 156/2004 z dne 14. 4. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 368/2002 z dne 26. 11. 2003, z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 462-01-8/2002 z dne 25. 1. 2002 in z odločbo Upravne enote Ljubljana, Izpostava Šiška, št. 04/04-17-351-545/93 z dne 30. 7. 2001
Up-790/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 443/2003 z dne 16. 9. 2004 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 671/98 z dne 7. 11. 2002
Up-791/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 518/2003 z dne 16. 9. 2004 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 668/98 z dne 7. 11. 2002
Up-789/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1431/2003 z dne 16. 9. 2004 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 679/98 z dne 26. 6. 2003
Up-833/04 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. zoper sodbo in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 798/2004 z dne 16. 9. 2004 v zvezi s sodbo in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Pd 1358/2001 z dne 18. 3. 2004
Up-137/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 173/2004 z dne 11. 1. 2005
Up-814/05 21. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 303/2004 z dne 24. 5. 2005
Up-224/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-8586/03 z dne 18. 11. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Slovenske Konjice št. P-704/03 z dne 13. 10. 2003