Odločitve US

Odločitve v letu 2005

Up-278/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRps 1494/2004 z dne 25. 2. 2005 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Maribor št. P-11262/03 z dne 8. 12. 2003
Up-203/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Sodnika za prekrške Ptuj št. P-2253/04 z dne 2. 9. 2004
Up-935/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRpv 1342/2005 z dne 14. 7. 2005 v zvezi z odločbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. PRs-6170/04 z dne 3. 5. 2005
Up-893/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper: – odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRps 7150/2004 z dne 14. 4. 2005 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ljubljana št. P-37013/03 z dne 21. 7. 2004 in – dopis Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije št. Ut-I 53/05-6-KUK/Rk z dne 13. 7. 2005
Up-867/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRps 9235/2004 z dne 4. 5. 2005 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ljubljana št. P-19042/04 z dne 25. 10. 2004 in zoper poziv Upravne enote Ljubljana št. 218-1390/2005-2 (24103) z dne 10. 6. 2005
Up-863/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A.-A. A. zoper odločbo Sodnika za prekrške Šentjur št. P-1267/03 z dne 25. 8. 2004 in zoper poziv Upravne enote Šentjur pri Celju št. 218-873/2005-211 z dne 1. 7. 2005
Up-829/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-570/03 z dne 16. 12. 2003 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Šmarje pri Jelšah št. P-2203/02 z dne 17. 12. 2002
Up-186/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper: – odločbo Sodnika za prekrške Slovenske Konjice št. EKTvd 2/2004 z dne 8. 6. 2004; – odločbo Sodnika za prekrške Slovenske Konjice št. P-28/04 z dne 15. 4. 2004; – odločbo Sodnika za prekrške Slovenske Konjice št. P-1851/03 z dne 15. 12. 2003; – odločbo Sodnika za prekrške Slovenske Konjice št. P-1969/03 z dne 15. 12. 2003; – odločbo Sodnika za prekrške Slovenska Bistrica št. P-1976/2003 z dne 4. 3. 2004 in – odločbo Sodnika za prekrške Slovenska Bistrica št. P-1297/03 z dne 12. 9. 2003
Up-724/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper: – odločbo Sodnika za prekrške Tolmin št. EKT vd-3/04 z dne 20. 12. 2004; – odločbo Sodnika za prekrške Tolmin št. P-140/04 z dne 12. 11. 2004; – odločbo Sodnika za prekrške Nova Gorica št. P-1859/04 z dne 9. 11. 2004; – odločbo Sodnika za prekrške Sežana št. P-2259/2003 z dne 23. 1. 2004 in – odločbo Sodnika za prekrške Ajdovščina št. P-1326/03 z dne 1. 12. 2003
Up-647/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-8567/03 z dne 11. 6. 2004 v zvezi odločbo Sodnika za prekrške v Slovenskih Konjicah št. P-438/03 z dne 15. 10. 2003
Up-592/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Sodnika za prekrške Maribor št. P-17025/02 z dne 23. 2. 2004
Up-568/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRps-7518/2004 z dne 13. 4. 2005 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ljubljana št. P-35927/03 z dne 5. 8. 2004
Up-567/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper: – odločbo Senata za prekrške št. Pp-1486/04 z dne 23. 9. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Maribor št. P-11367/03 z dne 28. 1. 2004 in – poziv Upravne enote Maribor št. 226-2948/2004 9502 z dne 27. 10. 2004
Up-538/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A.: – zoper odločbo Sodnika za prekrške Lenart št. P-685/01 z dne 2. 7. 2001 in – dopis Upravne enote Lenart št. 207-420/2001-2008 z dne 2. 10. 2002
Up-178/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 336/2004 z dne 2. 12. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Ks 186/2004 z dne 14. 10. 2004 in s sklepom istega sodišča št. Kpd 375/2004 z dne 9. 10. 2004
Up-520/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-7906/99 z dne 3. 4. 2000 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Slovenska Bistrica št. P-272/99 z dne 5. 8. 1999
Up-459/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-1064/2004 z dne 16. 11. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške št. Gornja Radgona št. P-590/03 z dne 24. 12. 2003
Up-401/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Višjega sodišča v Celju št. PRps 8241/2004 z dne 17. 2. 2005 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Slovenske Konjice št. P-604/03 z dne 29. 9. 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper dopis Vrhovnega sodišča št. III Kr 39/2005 z dne 20. 4. 2005
Up-394/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper: – odločbo Sodnika za prekrške Koper št. P-4024/04 z dne 30. 11. 2004 in – potrdilo o oddaji vozniškega dovoljenja Upravne enote Koper št. 226-990/2004 z dne 21. 1. 2005
Up-390/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper: – odločbo Senata za prekrške št. Pp-3922/00 z dne 16. 10. 2000 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Slovenska Bistrica št. P-2514/98 z dne 25. 1. 2000 in – poziv Upravne enote Slovenska Bistrica št. 22601-126/00-0210 z dne 28. 11. 2000