Odločitve US

Odločitve v letu 2005

Up-105/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 77/2001 in I Ips 50/2002 z dne 7. 10. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Kp 302/2000 z dne 30. 8. 2000 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. K 209/99 z dne 16. 2. 2000
Up-367/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper: – odločbo Sodnika za prekrške Maribor št. P-6876/03 z dne 23. 2. 2004 in – poziv Upravne enote Maribor št. 218-110/2005 9502 z dne 23. 3. 2005
Up-362/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRps 8381/2004 z dne 9. 3. 2005 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ljubljana št. P-34344/03 z dne 9. 10. 2004 in odločbo Sodnika za prekrške Ljubljana št. P-21003/03 z dne 14. 7. 2003
Up-104/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper: – odločbo Sodnika za prekrške Slovenske Konjice št. P-896/02 z dne 8. 10. 2002; – sklep Davčnega urada Celje, Izpostava Slovenske Konjice, št. 464-06-982/2004-2-51-34/17 z dne 20. 12. 2004 in – sklep Davčnega urada Celje, Izpostava Slovenske Konjice, št. 464-06-983/2004-2-51-34/17 z dne 20. 12. 2004
Up-352/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper: – odločbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. EKT-vd 53/04 z dne 10. 2. 2005; – odločbo Sodnika za prekrške Maribor št. P-9096/04, 11752/04 z dne 8. 11. 2004; – odločbo Sodnika za prekrške Maribor št. P-6703/04 z dne 1. 7. 2004 in – poziv Upravne enote Maribor št. 218-129/2005 9502 z dne 1. 4. 2005
Up-321/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRps 5349/2004 z dne 20. 1. 2005 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ljubljana št. P-24403/03 z dne 27. 5. 2004
Up-69/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-918/04 z dne 16. 11. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ormož št. P-841/03 z dne 30. 12. 2003
Up-45/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Sodnika za prekrške Sežana št. P-601/04 z dne 9. 12. 2004 in zoper poziv Upravne enote Nova Gorica št. 218-8/2005-1 z dne 5. 1. 2005
Up-279/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Višjega sodišča v Celju št. Prpv 109/2005 z dne 24. 2. 2005 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Slovenske Konjice št. P-654/03 z dne 10. 11. 2004
Up-277/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Višjega sodišča v Celju št. PRps 3106/2004 z dne 4. 3. 2005 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Slovenske Konjice št. P-2303/03 z dne 5. 3. 2004
Up-276/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRps 4128/2004 z dne 20. 1. 2005 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Sevnica št. P-122/04 z dne 29. 4. 2004
Up-731/04 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-1154/2004 z dne 15. 9. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Radovljica št. P-127/03 z dne 30. 10. 2003
Up-656/04 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-9023/02 z dne 20. 3. 2003 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Slovenska Bistrica št. P-932/2001 z dne 7. 6. 2002 Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-3626/04 z dne 27. 5. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Slovenska Bistrica št. P-932/01, IK-2/04 z dne 8. 1. 2004 in zoper poziv Sodnika za prekrške Slovenska Bistrica za prestajanje nadomestne kazni zapora št. IK-2/04 z dne 13. 9. 2004
Up-246/04 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 262/2002 z dne 26. 2. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 677/2002 z dne 28. 6. 2002 in s sodbo Okrajnega sodišča v Sevnici št. K 47/1999 z dne 19. 4. 2002
Up-94/04 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Kranju št. Ks 437/2003 z dne 21. 11. 2003 v zvezi s sklepoma Okrajnega sodišča na Jesenicah št. K 26/2002 z dne 10. 9. 2003 in št. K 26/2002 z dne 8. 10. 2003
Up-991/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Novem mestu št. Ks 174/2005 z dne 7. 10. 2005
Up-506/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 169/2005 z dne 6. 4. 2005 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. II K 229/2003 z dne 20. 12. 2004
Up-345/05 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 252/2004 z dne 2. 12. 2004
Up-550/04 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 345/02 z dne 10. 6. 2004
Up-351/04 22. 12. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 236/2001 z dne 19. 2. 2004