Odločitve US

Odločitve v letu 2005

U-I-52/04 3. 2. 2005 Neobjavljeno
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 3/04)
U-I-40/05 3. 2. 2005 Neobjavljeno
Zakon o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98, 26/99, 85/2000 in 79/01) (ZDS), 17. čl
U-I-214/04 3. 2. 2005 Neobjavljeno
Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04 – ur.p.b.) (ObrZ), 1. odst. 37., 2. odst. 41., 2. odst. 42. čl.
U-I-12/04 3. 2. 2005 Neobjavljeno
Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 50/94, 61/2000, 42/02 , 18/04 in 40/04 – ur.p.b.) (ObrZ), 31. čl.
U-I-73/03 3. 2. 2005 Neobjavljeno
Statut Obrtne zbornice Slovenije, 5. čl.
U-I-335/04 10. 2. 2005 Uradni list RS, št. 18/2005 in OdlUS XIV, 3
Poslovnik Državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93, 14/99 in 2/04), 34. čl.
U-I-58/04 10. 2. 2005 Uradni list RS, št. 18/2005 in OdlUS XIV, 4
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 4. čl.
P-2/05 10. 2. 2005 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-144/03 10. 2. 2005 Neobjavljeno
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99, 37/04 in 99/04 – ur.p.b.) (ZPOmK), 1. odst. 32. čl.
U-I-156/02 10. 2. 2005 Neobjavljeno
Pravilnik o ugotavljanju prihrankov in premoženja ter o vrednosti zagotovljene osnovne oskrbe v postopku za dodelitev denarne socialne pomoči (Uradni list RS, št. 68/01), 5. odst. 6. čl.
Up-336/03 10. 2. 2005 Uradni list RS, št. 18/2005 in OdlUS XIV, 34
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 123/2003 z dne 26. 2. 2003, sodba Upravnega sodišča št. U 1589/2000 z dne 17. 10. 2002 in odločba Komisije za pogojni odpust št. 792-09-307/00 z dne 16. 8. 2000
Up-669/04 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1437/2004 z dne 29. 9. 2004
Up-515/04 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 75/2004 z dne 4. 11. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1262/2003 z dne 24. 9. 2003 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. P 632/2001 z dne 21. 5. 2002 ter z dopolnilno sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. P 632/2001 z dne 21. 5. 2002
Up-255/03 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 34/2003-5 z dne 30. 1. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. Srg 463/2002 z dne 27. 12. 2002 ter zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 34/2003-4 z dne 30. 1. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. Srg 370/2002 z dne 27. 12. 2002 Ustavna pritožba družbe B. B. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 34/2003-5 z dne 30. 1. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. Srg 463/2002 z dne 27. 12. 2002 ter zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 34/2003-4 z dne 30. 1. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. Srg 370/2002 z dne 27. 12. 2002
Up-464/03 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1185/2002 z dne 2. 4. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani III P 176/96 z dne 11. 4. 2002
Up-470/03 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 779/2002 z dne 5. 6. 2003 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Celju št. P 406/97 z dne 7. 2. 2002
Up-569/03 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 805/2002 z dne 5. 6. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. P 357/2000 z dne 30. 1. 2002
Up-634/03 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 395/2002 z dne 11. 6. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. P 68/99 z dne 20. 3. 2002
Up-695/03 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1169/2003 z dne 9. 7. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3296/2002-III z dne 7. 3. 2003
Up-791/03 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba samostojne podjetnice A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 15/2003 z dne 11. 9. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 356/2000 z dne 21. 11. 2002