Odločitve US

Odločitve v letu 2005

Up-813/04 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cp 2615/2001 z dne 23. 9. 2003
Up-767/04 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper dopis Vrhovnega državnega tožilstva št. Ctz 334/2004-4-DP-vp z dne 21. 9. 2004 Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2146/2003 z dne 27. 5. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Novem mestu št. P 423/2002 z dne 7. 10. 2003
Up-397/03 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 346/2002 z dne 20. 3. 2003 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 798/2001 z dne 26. 9. 2001 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 670/97 z dne 5. 4. 2001
Up-152/03 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 131/2002 z dne 18. 12. 2002 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 123/00 z dne 14. 11. 2001 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 419/97 z dne 25. 11. 1999
Up-350/04 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 568/2003 z dne 21. 4. 2004
Up-191/04 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 634/2003 z dne 26. 11. 2003
Up-108/03 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavni pritožbi družbe A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 30/2002 z dne 29. 11. 2002 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 184/2000 z dne 6. 9. 2001 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 608/91 z dne 8. 6. 2000
Up-210/04 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 97/2003 z dne 7. 1. 2004
Up-76/04 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1080/2002 z dne 5. 3. 2003
Up-60/04 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 50/2003 z dne 16. 10. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Srg 2002/01674 z dne 27. 12. 2002
Up-46/04 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 838/2003 z dne 28. 10. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu št. Pg 93/99 z dne 5. 5. 2003
Up-681/04 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper ravnanje javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana
Up-65/04 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 2/2003 z dne 8. 10. 2003
Up-374/03 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 768/2002 z dne 12. 3. 2003 v zvezi s sodbo in sklepom Okrajnega sodišča v Ljubjani št. IV P 189/97 z dne 29. 1. 2002
Up-563/04 11. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper: – sklepa Okrajnega sodišča v Kopru št. I 43/97 z dne 24. 9. 1999 in z dne 11. 11. 1999, – sklep Okrajnega sodišča v Kopru št. Dn 2608/2000 z dne 4. 10. 2000, – sklep Okrajnega sodišča v Kopru št. Ig 98/000595 z dne 10. 4. 2001, – sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 78/2002 z dne 26. 4. 2002, – odredbo Okrajnega sodišča v Kopru št. I 43/97 z dne 16. 7. 1999, – vabili stranki na poravnalni narok in na prvi narok za glavno obravnavo št. P 492/2000 z dne 21. 1. 2004 in – odgovor generalne sekretarke Ustavnega sodišča št. R-11/03 z dne 23. 1. 2003
Up-487/03 14. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 174/2003 z dne 8. 5. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu št. Pg 376/97 z dne 12. 12. 2000 Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cpg 595/2001 z dne 8. 4. 2002 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. II Pg 296/2000 z dne 29. 3. 2001, zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cpg 156/2001 z dne 14. 2. 2002 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu št. Pg 377/97 z dne 12. 12. 2000 in zoper sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. II Pg 295/2000 z dne 10. 4. 2000
Up-253/03 14. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 254/2002 z dne 16. 1. 2003
Up-758/04 14. 2. 2005 OdlUS XIV, 45
Ustavna pritožba A. A. zoper dopis izvršitelja, naslovljenega "Obvestilo dolžniku", št. 2002/0139 z dne 27. 10. 2004 in zoper ravnanje izvršitelja pri opravljanju izvršilnih dejanj v izvršilni zadevi št. In 2002/00038 Okrajnega sodišča v Sevnici Ustavna pritožba A. A. zoper odredbo Okrajnega sodišča v Sevnici št. In 2002/00038 z dne 30. 8. 2004 Ustavna pritožba A. A. zoper 2. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1020/2004 z dne 26. 5. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Sevnici št. In 2002/00038 z dne 10. 2. 2004
U-I-129/03 17. 2. 2005 Uradni list RS, št. 29/05, Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 6/2005 in OdlUS XIV, 8
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/99) , 6. čl.
U-I-52/03 17. 2. 2005 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) (ZDR), 103., 106. in 244. čl.