Odločitve US

Odločitve v letu 2005

U-I-208/03 17. 2. 2005 Neobjavljeno
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/2000, 78/03 in 113/03 – ur.p.b.) (ZVrt), 2. odst. 34. čl.
U-I-304/04 17. 2. 2005 Neobjavljeno
Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99 in 65/03) (ZKem), 50. čl.
U-I-138/03 17. 2. 2005 Neobjavljeno
Zakon o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02) (ZinvO)
U-I-84/03 17. 2. 2005 Uradni list RS, št. 24/2005 in OdlUS XIV, 5
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 6/99, 54/99, 45/01, 57/04, 139/04 in 15/05 – ur.p.b.) (ZGD), prvi stavek 2. odst. 55. čl. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb amostojnih podjetnikov posameznikov za leto 2002 (Uradni list RS, št. 15/03), 1. in 3. odst. 15. tč., 25. in 27. tč.
U-I-217/02 17. 2. 2005 Uradni list RS, št. 24/2005 in OdlUS XIV, 6
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 38/96, 59/01 in 83/04) (ZRLI), določbe 2. oddeleka II. poglavja
U-I-260/02 17. 2. 2005 Uradni list RS, št. 25/2005 in OdlUS XIV, 7
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 99/01)
Up-114/04 22. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 299/97 z dne 5. 6. 2003
Up-94/03 22. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. ml. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 90/2001 z dne 24. 10. 2002 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Kp 308/2000 z dne 24. 10. 2000 in s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. K 279/99 z dne 5. 5. 2000
Up-80/04 22. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. st. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 90/2001 z dne 24. 10. 2002 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Kp 308/2000 z dne 24. 10. 2000 in s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. K 279/99 z dne 5. 5. 2000
Up-819/04 22. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklepa Višjega sodišča v Kopru št. Su 220100/2004-11-12 z dne 12. 11. 2004 in št. Su 220100/2004-466 z dne 16. 11. 2004
Up-379/03 22. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. IV Ips 22/2003 z dne 8. 4. 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper: – odločbo Sodnika za prekrške v Slovenski Bistrici št. P-18/99 z dne 25. 3. 1999 in – potrdilo o oddaji vozniškega dovoljenja Upravne enote Slovenska Bistrica št. 226-01-121/99-2/10 z dne 8. 6. 1999
Up-821/04 22. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklepa Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. K 51/96 z dne 8. 11. 2004
Up-396/03 22. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 57/2002 z dne 13. 3. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 529/2001 z dne 13. 9. 2001 in s sodbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. K 23/98 z dne 12. 4. 2001
Up-853/04 22. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1078/2004 z dne 20. 10. 2004 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III K 162/2003 z dne 14. 6. 2004
Up-739/04 22. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. K 51/96 z dne 27. 10. 2004
Up-863/04 22. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper ravnanja pooblaščenih uradnih oseb v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ž
Up-820/04 22. 2. 2005 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Su 220100/2004-660 z dne 26. 10. 2004
Up-497/03 3. 3. 2005 Uradni list RS, št. 31/2005
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 282/2003 z dne 22. 5. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Kpr 58/03 z dne 24. 4. 2003
Up-547/04 3. 3. 2005 Uradni list RS, št. 29/2005 in OdlUS XIV, 35
Sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 1182/2003 z dne 3. 6. 2004 in sklep Upravnega sodišča št. U 1269/2003 z dne 27. 8. 2003
U-I-167/03 3. 3. 2005 Uradni list RS, št. 31/2005, Uradne objave - Časopis Snežnik, št. 3/2005 in OdlUS XIV, 9
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradne objave časopisa Snežnik, št. 3/03)