Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - kazensko pravo v letu 2006

Up-719/03 9. 3. 2006 Uradni list RS, št. 30/2006 in OdlUS XV, 41
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 176/98 z dne 8. 5. 2003, sodba Višjega sodišča v Kopru št. Kp 48/98 z dne 13. 5. 1998 in sodba Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. K 49/97 z dne 15. 10. 1997
Up-152/06 23. 3. 2006 Uradni list RS, št. 33/2006
Sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 56/2006 z dne 1. 2. 2006 in št. II Kp 52/2006 z dne 30. 1. 2006 ter sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 149/2006 z dne 23. 1. 2006
Up-230/06 30. 3. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 402/2005 z dne 1. 2. 2006 in sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 825/2004 z dne 1. 9. 2005
Up-255/06 11. 4. 2006 OdlUS XV, 49
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Kp 32/2006 z dne 26. 1. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. K 200/2004 z dne 24. 11. 2005
Up-467/06 5. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Kp 226/2005 z dne 31. 5. 2005 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. K 246/03 z dne 27. 5. 2005
Up-933/05 5. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper: – sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 815/2001 z dne 16. 11. 2001 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I K 754/95 z dne 6. 9. 2000; – dopis Vrhovnega sodišča št. III Kr 1/2002 z dne 9. 1. 2002 in – sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I P 449/96 z dne 14. 1. 1997
Up-197/05 5. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 168/2001 I Ips 314/2002 z dne 21. 12. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 516/2000 z dne 30. 11. 2000 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. K 53/98 z dne 15. 3. 2000
Up-771/04 5. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper: ─ sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 533/2004 z dne 4. 8. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu št. Ks 29/2004 z dne 17. 6. 2004 in ─ sklep Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu št. Ks 29/2004 z dne 17. 9. 2004
Up-306/04 8. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 28/2002 z dne 8. 1. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 649/2001 z dne 4. 10. 2001 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. K 6/99 z dne 22. 2. 2001
Up-120/04 8. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. Kp 3/2003 z dne 13. 11. 2003 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 293/2003 z dne 2. 10. 2003
Up-242/04 8. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 377/2003 z dne 22. 1. 2004 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Ks 206/2003 z dne 27. 5. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega državnega tožilstva v Celju št. Kt/0/2727/02 z dne 18. 3. 2003
Up-361/04 8. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 360/2003 z dne 1. 4. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 584/2003 z dne 20. 10. 2003 in s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. II K 315/99 z dne 28. 8. 2003
Up-580/05 8. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 311/2005 z dne 24. 3. 2005 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1391/2004 z dne 29. 10. 2004
Up-178/04 8. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 287/2003, I Ips 308/2003 z dne 4. 12. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 370/2003 z dne 18. 6. 2003 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. K 39/2003 z dne 7. 4. 2003
Up-818/04 8. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 959/2001 z dne 16. 9. 2004 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča v Ljubljani št. U 1182/99 z dne 19. 9. 2001
Up-193/04 8. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 330/2003 z dne 15. 1. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Kp 5/2002 z dne 10. 9. 2003 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. K 157/99 z dne 18. 10. 1999
Up-72/04 8. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča RS št. I Ips 202/2003 z dne 30.10.2003
Up-697/06 8. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Kp 226/2005 z dne 31. 5. 2005 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. K 246/03 z dne 27. 5. 2005
Up-67/05 8. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 562/2004 (563, 565, 566, 605–607) z dne 15. 11. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Kpd 659/04 z dne 26. 10. 2004
Up-491/04 8. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 78/2003 z dne 5. 2. 2004