Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - prekrški v letu 2006

Up-212/05 30. 3. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-3791/04 z dne 21. 10. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Celje št. P-4723/03 z dne 27. 2. 2004
Up-478/05 11. 5. 2006 OdlUS XV, 104
Odločba Senata za prekrške št. Pp-9366/03 z dne 11. 11. 2004 in odločba Sodnika za prekrške Šmarje pri Jelšah št. P-308/03 z dne 11. 7. 2003
Up-333/05 11. 5. 2006 Neobjavljeno
Odločba Višjega sodišča v Celju št. PRps 4225/2004 z dne 25. 1. 2005 in odločba Sodnika za prekrške Šmarje pri Jelšah št. P-325/03 z dne 20. 4. 2004
Up-566/05 11. 5. 2006 Neobjavljeno
Odločba Višjega sodišča v Ljubljani št. PRps 10188/2004 z dne 13. 4. 2005 in odločba Sodnika za prekrške Grosuplje št. P-1066/03 z dne 9. 12. 2004 se razveljavita.
Up-1183/05 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Odločba Višjega sodišča v Kopru št. PRps 1930/2004 z dne 1. 3. 2005 in odločba Sodnika za prekrške Postojna št. P-427/2003 z dne 13. 10. 2003
Up-548/05 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Odločba Višjega sodišča v Celju št. PRps 7723/2004 z dne 18. 2. 2005 in odločba Sodnika za prekrške Velenje št. P-616/03 z dne 12. 8. 2004
Up-516/05 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Odločba Višjega sodišča v Ljubljani št. PRps 6717/2004 z dne 24. 2. 2005 in odločba Sodnika za prekrške Ljubljana št. P-17016/03 z dne 8. 7. 2004 se razveljavita.
Up-855/05 25. 5. 2006 Uradni list RS, št. 59/2006
Odločba Višjega sodišča v Ljubljani št. PRpv 1465/2005 z dne 22. 7. 2005 in odločba Okrajnega sodišča na Vrhniki št. PRs-55/05-I z dne 30. 5. 2005
Up-725/05 8. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRpv 1181/2005 z dne 21. 6. 2005 v zvezi z odločbo Okrajnega sodišča v Sevnici št. PRs-1438/04 z dne 29. 4. 2005
Up-56/05 8. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške št. EKT VDP-135/04 z dne 29. 9. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Domžalah št. Ekt-VD 8/2004 z dne 20. 8. 2004
Up-1170/05 8. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Okrajnega sodišča v Litiji št. PRs 185/2004 z dne 9. 3. 2005
Up-665/04 8. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-1424/04 z dne 8. 7. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške v Laškem št. P-1323/2003 z dne 14. 1. 2004
Up-13/05 13. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške št. Pp-1957/04 z dne 3. 11. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Gornja Radgona št. P-1829/03 z dne 28. 1. 2004
P-16/06 15. 6. 2006 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-25/06 22. 6. 2006 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-1/06 22. 6. 2006 Uradni list RS, št. 69/2006 in OdlUS XV, 58
Spor o pristojnosti
P-4/06 22. 6. 2006 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-5/06 22. 6. 2006 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
P-6/06 22. 6. 2006 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-70/05 7. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Senata za prekrške št. IOK-86/2004 z dne 11. 11. 2004