Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - izvršba v letu 2006

U-I-138/05, Up-357/05 18. 5. 2006 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 75/02, 16/04, 40/04 – ur. p. b. in 17/06) (ZIZ), 4. odst. 210. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 1914/2004 z dne 26. 1. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Žalcu št. I 683/97 z dne 17. 9. 2004 in zoper sklep Okrajnega sodišča v Žalcu št. I 683/97 z dne 10. 2. 2005
Up-1000/05, U-I-285/06 18. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/02) (ZIZ), 2. odst. 122. čl.
Up-443/06 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Cp 321/2005 z dne 15. 2. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. IV I 274/97 z dne 22. 12. 2004
Up-438/04 6. 7. 2006 Uradni list RS, št. 76/2006
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 2543/2002 z dne 16. 4. 2003 in sklep Okrajnega sodišča v Domžalah št. In 99/00085, In 00/00023, In 00/00063 z dne 4. 10. 2002
Up-577/05 10. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 418/2005 z dne 10. 5. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Piranu št. In 2002/00056 z dne 15. 3. 2005
Up-582/05 10. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 443/2005 z dne 10. 5. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Piranu št. In 327/95 z dne 22. 3. 2005
Up-661/05 10. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 2578/2005 z dne 1. 6. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. In 2005/00076 z dne 4. 5. 2005
Up-1285/05 10. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cpg 187/2005 z dne 29. 9. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Piranu št. R 99/97 z dne 17. 6. 2005 in sklepom Okrajnega sodišča v Piranu št. R 99/97 z dne 17. 4. 1997
Up-7/06 10. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Cp 62/2004 z dne 3. 2. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. In 1998/00087 z dne 17. 12. 2003 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Cp 350/2004 z dne 13. 4. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. In 1998/00087 z dne 15. 3. 2004 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 842/2005 z dne 13. 4. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu Dn. št. 1699/2004 z dne 28. 2. 2005
Up-554/06 10. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper obvestilo izvršitelja o opravi izvršilnega dejanja izpraznitve in izročitve nepremičnine št. In 13/97, IZV 123/2006 z dne 21. 3. 2006
Up-492/05 10. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Cp 123/2005 z dne 25. 1. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča na Ptuju št. I 2573/2002 z dne 22. 10. 2004
Up-559/05 10. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 294/2005 z dne 23. 3. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 2004/00533 z dne 6. 9. 2004
Up-14/05 10. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Kopru št. P 15/97 z dne 7. 3. 2001
Up-622/05, U-I-371/06 14. 9. 2006 Neobjavljeno
Zakon o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78, 10/79 – popr., 36/83, 46/86, 34/88, 1/90 – ur. p. b. in Uradni list RS, št. 14/91, 38/96, 20/98, 70/2000, 93/01, 121/03 in 20/04 – ur. p. b.) (ZST), 3. in 4. odst. tarifne št. 2 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Cpg 81/2005 z dne 23. 5. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. In 21/2004 z dne 18. 2. 2005
U-I-265/06 20. 9. 2006 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 75/02, 16/04, 40/04 – ur.p.b., 17/06, 44/06 – ur.p.b. in 69/06) (ZIZ)
Up-1153/05 28. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 77/99 z dne 24. 3. 1999 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Velenju št. P 593/96 z dne 3. 11. 1998 Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Velenju št. I 99/01453 z dne 11. 5. 1999 Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Velenju št. I 1453/99 z dne 1. 7. 2002
Up-1152/05 28. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 916/2005 z dne 22. 9. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Piranu št. I 2004/00263 z dne 4. 5. 2005
Up-1061/05 28. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cpg 425/2005 z dne 7. 9. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah št. Ig 04/00191 z dne 17. 5. 2005
Up-874/05 28. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 419/2005 z dne 15. 6. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. I 1267/96 z dne 9. 12. 2004
Up-1240/05 28. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 4991/2005 z dne 16. 11. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. In 2005/00190 z dne 15. 9. 2005