Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - gospodarsko pravo v letu 2006

U-I-278/08 5. 2. 2006 Neobjavljeno
Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – ur. p. b. in 45/08) (ZPP)Z Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99) (ZMZPP), 1. odst. 90. čl.
Up-103/05 18. 5. 2006 Uradni list RS, št. 56/2006
Sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 32/2004 z dne 16. 11. 2004
Up-635/04 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cpg 13/2004 z dne 23. 6. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Srg 07731/2003 z dne 3. 2. 2004
Up-1299/05 10. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 53/2004 z dne 27. 9. 2005
Up-848/06 10. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper zamudno sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu št. Pg 182/2005 z dne 21. 12. 2005
Up-891/06 10. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cpg 576/2001 z dne 30. 5. 2002 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. II Pg 158/98 z dne 10. 11. 2000
Up-458/05 10. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 20/2005 z dne 22. 3. 2005
U-I-307/05 20. 9. 2006 Uradni list RS, št. 105/2006 in OdlUS XV, 62
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) (ZRTVS), 2. odst. 15. in 46. čl.
Up-836/05 28. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 398/2004 z dne 13. 6. 2005 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu št. Srg 2004/00454 z dne 14. 10. 2004
Up-835/05 28. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 398/2004 z dne 13. 6. 2005 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu št. Srg 2004/00454 z dne 14. 10. 2004
Up-655/05 3. 10. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 22/2005 z dne 5. 5. 2005
Up-51/05 3. 10. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Cpg 413/2004 z dne 11. 11. 2004
U-I-333/06 5. 10. 2006 Neobjavljeno
Odlok o izbirni lokalni gospodarski javni službi "dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina" (Uradni list RS, št. 96/04)
Up-1503/06 19. 10. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cpg 576/2001 z dne 30. 5. 2002 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. II Pg 158/98 z dne 10. 11. 2000
Up-163/06 19. 10. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 13/2005 z dne 19. 1. 2006
Up-473/06 19. 10. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 4794/2005 z dne 7. 12. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Škofji Loki št. I 2001/00635 z dne 16. 8. 2005
Up-1216/06 19. 10. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 230/2005 z dne 6. 4. 2006 v zvezi s sklepi Okrožnega sodišča v Kopru št. Srg 2004/01838 z dne 15. 12. 2004, št. Srg 2005/00842 z dne 15. 6. 2005 in št. Srg 2004/01838 z dne 6. 9. 2005
Up-611/04 9. 11. 2006 Uradni list RS, št. 120/2006
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani, št. I Cpg 512/2004 z dne 17. 6. 2004 in sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani št. 7 Pg 189/2003 z dne 26. 1. 2004
U-I-342/04 16. 11. 2006 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 45/01) (ZGD), 137. in 138. čl.
Up-686/05 22. 11. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Cpg 93/2005 z dne 23. 5. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. Ig 28/2005 z dne 21. 2. 2005