Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - drugo civilno pravo v letu 2006

Up-249/05 14. 4. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 590/2003 z dne 16. 12. 2004
Up-551/04 11. 5. 2006 Uradni list RS, št. 53/06
Sodba Višjega sodišča v Celju št. Cp 686/2003 z dne 29. 4. 2004 in sodba Okrožnega sodišča v Celju št. P 1053/98 z dne 14. 1. 2003
Up-87/04 11. 5. 2006 Uradni list RS, št. 53/06 in OdlUS XV, 47
Sodba Višjega sodišča v Celju št. Cp 1514/2002 z dne 13. 11. 2003
Up-333/04 25. 5. 2006 Uradni list RS, št. 62/2006
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 364/2003 z dne 29. 1. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1217/2001 z dne 19. 3. 2003 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 48/95 z dne 7. 3. 2001
Up-856/04 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 48/2004 z dne 5. 10. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. P 125/96 z dne 25. 11. 2003
Up-765/04 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 886/2003 z dne 30. 9. 2004
Up-592/06 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 115/2006 z dne 3. 4. 2006
Up-874/04 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1959/2003 z dne 19. 10. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. P 150/93 z dne 17. 11. 2003
Up-857/04 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 409/2003 z dne 30.9.2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 855/2002 z dne 26. 3. 2003 in s sodbo Okrajnega sodišča v Kočevju št. P 15/2001 z dne 30. 11. 2001
Up-760/04 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2117/2003 z dne 14. 7. 2004
Up-71/04 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1439/2003 z dne 12. 6. 2003
Up-861/05, Up-599/06 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 653/2005 z dne 25. 1. 2006 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2200/2004 z dne 22. 6. 2005
Up-531/04 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 598/2002 z dne 12. 2. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 783/2001 z dne 19. 6. 2002 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 396/96 z dne 27. 2. 2001
Up-430/04 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1170/2003 z dne 10. 3. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1895/2002 z dne 24. 4. 2003
Up-665/05 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 12/2004 z dne 13. 4. 2005
Up-123/04 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 941/2003 z dne 3. 12. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča na Vrhniki št. P 30/2002 z dne 16. 1. 2003
Up-676/04 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 91/2003 z dne 11. 2. 2004
Up-618/05 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 72/2005 z dne 24. 3. 2005 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 72/2005 z dne 24. 3. 2005 v zvezi z drugo točko izreka sodbe Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1112/2003 z dne 2. 7. 2003 in v zvezi z drugo točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 911/2002-II z dne 2. 4. 2003 Ustavna pritožba zoper prvo alinejo prve točke izreka sodbe Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1112/2003 z dne 2. 7. 2003 v zvezi s prvo točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 911/2002-II z dne 2. 4. 2003
Up-477/05 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 407/2004 z dne 17. 3. 2005
Up-61/05 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. In 2000/00139 z dne 14. 2. 2003 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1685/2004 z dne 7. 12. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. P 508/2003 z dne 1. 9. 2004