Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - osebna stanja v letu 2006

Up-771/06 15. 6. 2006 Uradni list RS, št. 66/2006 in OdlUS XV, 89
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 538/2006 z dne 19. 4. 2006
Up-200/04 22. 6. 2006 Uradni list RS, št. 76/2006
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 220/2000 z dne 28. 1. 2004 in sodba Upravnega sodišča št. U 967/98 z dne 8. 12. 1999
Up-892/06 6. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 615/2006 z dne 24. 5. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 674/2006 z dne 31. 3. 2006 in s 1. točko izreka sklepa Ministrstva za notranje zadeve št. 2143-782/2005 (1352-10) z dne 20. 2. 2006
Up-1166/06 22. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 892/2006 z dne 14. 6. 2006
Up-1363/06 22. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 798/2006 z dne 24. 5. 2006
Up-1186/06 22. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 982/2006 z dne 22. 6. 2006
Up-1601/06, Up-1539/06 20. 10. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1169/2006 z dne 28. 7. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 938/2006 z dne 28. 6. 2006 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve š. 2143-894/2005-PV (1352-19) z dne 30. 3. 2006 Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 665/2006 z dne 17. 5. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 632/2006 z dne 29. 3. 2006 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve š. 2143-894/2005 (1352-19) z dne 22. 2. 2006
Up-1644/06 20. 10. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 519/2006 z dne 12. 4. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 441/2006 z dne 1. 3. 2006 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve š. 236-811/2004 (1352-11) z dne 2. 2. 2006
Up-1602/06 20. 10. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1177/2006 z dne 17. 8. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1477/2006 z dne 5. 7. 2006 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve š. 2142-83/2006/1 (1352/06) z dne 7. 6. 2006
Up-1600/06 20. 10. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1148/2006 z dne 27. 7. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1386/2006 z dne 21. 6. 2006 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve š. 2142-116/2006 (1351-11) z dne 30. 5. 2006
Up-1599/06 24. 11. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1154/2006 z dne 27. 7. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1314/2006 z dne 14. 6. 2006 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve š. 2143-219/2005 (1351-11) z dne 15. 5. 2006
Up-1793/06 24. 11. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1187/2006 z dne 23. 8. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1537/2006 z dne 10. 7. 2006 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve š. 2142-100/2006/1 (1352/06) z dne 14. 6. 2006
Up-1001/05 24. 11. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 949/2004 z dne 15. 9. 2005