Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2006

Up-1108/05 17. 3. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja v postopku pred Vrhovnim sodiščem, ki je tekel v zadevi št. I Up 363/2004
Up-820/05 17. 3. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 786/2004 z dne 18. 5. 2005
Up-307/05 17. 3. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1197/2004 z dne 22. 12. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah št. P 58/2000 z dne 20. 12. 2001
Up-13/06 17. 3. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1035/2005 z dne 24. 8. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. N 22/2003 z dne 1. 9. 2004
Up-12/06 17. 3. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo javnega zavoda Klinični center Ljubljana
Up-313/05 17. 3. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbi Ministrstva za kulturo št. 619-264/00 z dne 8. 3. 2004 in št. 133-297/99 z dne 5. 4. 2004
Up-10/05 17. 3. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklepe Javnega zavoda RTV Slovenija št. 81355696, št. 81261861, št. 81230184 in št. 81245858, vsi z dne 28. 9. 2004
Up-407/05 17. 3. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1069/2001 z dne 26. 10. 2004
Up-429/04 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča opr. št. I Up 20/2002 z dne 29. 1. 2004
Up-786/04 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 585/2001 z dne 15. 9. 2004 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 345/2000 z dne 13. 4. 2001 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 0011/18-XVII-195.160 z dne 24. 2. 1997
Up-846/04 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1115/2004 z dne 30. 6. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. N 240/2003 z dne 4. 12. 2003
Up-547/05 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 1064/2004 z dne 15. 2. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. P 170/2004 z dne 6. 7. 2004
Up-442/05 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 1084/2004 z dne 22. 2. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Piranu št. P 233/2003 z dne 11. 10. 2004
U-I-83/05, Up-214/05 15. 6. 2006 Neobjavljeno
Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01, 111/01 in 67/02) (ZSPOZ), 9. čl. in 1. tč. 1. al. 1. odst. 10. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 263/2003 z dne 13. 1. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1649/2002 z dne 9. 12. 2002
Up-854/04 15. 6. 2006 Uradni list RS, št. 66/2006
Točka 2 izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. I Up 837/2000 z dne 16. 9. 2004
U-I-202/05 15. 6. 2006 Uradni list RS, št. 66/2006 in OdlUS XV, 54
Pravilnik o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05)
Up-424/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 305/2005 z dne 16. 3. 2005
Up-843/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 635/2005 z dne 31. 5. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ajdovščini št. P 68/2004 z dne 9. 2. 2005
Up-565/04 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 359/2000 z dne 25. 5. 2004
Up-154/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1135/2001 z dne 18. 11. 2004