Odločitve US

Odločitve Delovno pravo v letu 2006

Up-39/06 17. 3. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 212/2005 z dne 13. 9. 2005
Up-5/05 17. 3. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1136/2003 z dne 7. 10. 2004
Up-233/05 23. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1620/2003 z dne 16. 12. 2004
Up-230/05 23. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1470/2003 z dne 16. 12. 2004
Up-211/05 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 159/2004 z dne 18. 1. 2005 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1056/2002 z dne 27. 2. 2004 in s sodbo Delovnega sodišča v Kopru, Oddelka v Novi Gorici, št. Pd 5/2002 z dne 29. 5. 2002
Up-232/05 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 153/2004 z dne 21. 12. 2004 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 300/2004 z dne 11. 3. 2004 in s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 287/2003 z dne 23. 10. 2003
Up-317/05 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1712/2004 z dne 17. 2. 2005
Up-364/05 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 202/2004 z dne 15. 2. 2005
Up-161/05 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 127/2004 z dne 7. 12. 2004 v zvezi s sodbo in s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 77/2003 z dne 6. 2. 2004 in s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 188/2002 z dne 5. 11. 2002
Up-1022/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1070/2004 z dne 8. 9. 2005 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 689/98 z dne 13. 5. 2004
Up-434/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1881/2004 z dne 13. 1. 2005 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. IV Pd 492/98 z dne 13. 10. 2004
Up-1068/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1613/2004 z dne 7. 7. 2005 v zvezi s sodbo in sklepom Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 689/99 z dne 21. 6. 2004
Up-671/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1413/2004 z dne 24. 2. 2005
Up-728/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 99/2004 z dne 19. 5. 2005 v zvezi s sodbo in sklepom Delovnega sodišča v Celju št. Pd 190/2003 z dne 5. 12. 2003
Up-884/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 317/2004 z dne 21. 6. 2005 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 536/2004 z dne 2. 9. 2004 in s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Pd 21/2003 z dne 29. 1. 2004
Up-455/06 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 148/2005 z dne 17. 1. 2006
Up-507/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 232/2004 z dne 22. 3. 2005 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1936/2003 z dne 24. 6. 2004 in sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. III Pd 548/2002 z dne 16. 5. 2003
Up-1095/05 14. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 62/2005 z dne 11. 10. 2005 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1388/2004 z dne 21. 10. 2004
Up-1262/05 14. 9. 2006 Uradni list RS, št. 101/2006
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 158/2005 z dne 11. 10. 2005
Up-1250/05 22. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 86/2005 z dne 8. 11. 2005