Odločitve US

Odločitve Socialna varnost v letu 2006

Up-832/05 17. 3. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 436/2003 z dne 6. 7. 2005 v zvezi s sodbo in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 309/2000 z dne 6. 6. 2003
U-I-357/04 11. 5. 2006 Neobjavljeno
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 99/01, 60/02, 126/03, 20/04 – ur. p. b. in 76/05) (ZZVZZ), 78.a čl.
U-I-78/05 11. 5. 2006 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) (ZPIZ), 161. čl.
U-I-216/05 18. 5. 2006 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) (ZPIZ), 1. al. 1. odst. 153. čl.
Up-1287/05 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 74/2005 z dne 11. 10. 2005 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Psp 453/2003 z dne 18. 11. 2004 ter sodba Delovnega in socialnega sodišča št. Ps 784/99 z dne 19. 3. 2003
Up-24/06 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 50/2005 z dne 27. 9. 2005 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Psp 31/2003 z dne 14. 5. 2004 ter sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 779/99 z dne 8. 11. 2002
Up-115/05 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 122/2004 z dne 7. 12. 2004 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Psp 127/2003 z dne 23. 1. 2004 ter sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1203/99 z dne 5. 2. 2003
U-I-151/05 7. 6. 2006 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/01, 108/02, 26/03 – ur. p. b., 135/03, 20/04 – ur. p. b., 72/05 in 104/05 – ur. p. b.) (ZPIZ) Slep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Uradni list RS, št. 22/02), 2. čl. in 2. odst. 17. čl.
U-I-38/05 7. 6. 2006 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/01, 108/02, 26/03 – ur. p. b., 135/03, 20/04 – ur. p. b., 72/05 in 104/05 – ur. p. b.) (ZPIZ), 38. čl.
Up-389/05 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 106/2005 z dne 10. 3. 2005 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 771/2000 z dne 31. 1. 2005 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 404/2003 z dne 9. 12. 2004 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 771/2000 z dne 11. 6. 2003
U-I-232/05 26. 6. 2006 Neobjavljeno
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) (ZUJIK) Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 99/01, 60/02, 125/03, 20/04 – ur. p. b. in 76/05) (ZZVZZ) Uredba o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS, št. 9/04)
Up-611/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 279/2004 z dne 5. 4. 2005 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 303/2003 z dne 14. 5. 2004 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 1976/2002 z dne 28. 3. 2003
Up-729/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 34/2005 z dne 24. 5. 2005
Up-850/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 13/2005 z dne 21. 6. 2005
Up-54/06 14. 9. 2006 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 80/2005 z dne 11. 10. 2005 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Psp 225/2003 z dne 16. 12. 2004 ter sodba Delovnega in socialnega sodišča št. Ps 1536/99 z dne 11. 3. 2003
Up-1028/05 14. 9. 2006 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 8/2005 z dne 21. 6. 2005 in sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Psp 366/2003 z dne 24. 9. 2004 ter sodba Delovnega in socialnega sodišča št. Ps 1581/99 z dne 14. 5. 2003
U-I-89/04 14. 9. 2006 Uradni list RS, št. 101/2006 in OdlUS XV, 60
Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63/95, 108/99, 76/03, 110/03 – ur. p. b., 38/06 in 59/06 – ur. p. b.) (ZVV), 2.a čl.
Up-1235/05 22. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 51/2005 z dne 27. 9. 2005 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 177/2004 z dne 27. 8. 2004 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 681/2003 z dne 2. 12. 2003
U-I-358/04 19. 10. 2006 Uradni list RS, št. 112/2006 in OdlUS XV, 72
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 124/2000, 109/01, 108/02, 26/03 – ur. p. b., 135/03, 20/04 – ur. p. b., 72/05, 104/05 – ur. p. b. in 69/06) (ZPIZ), 1. odst. 58. čl. in 2. odst. 178. čl., 2. al. 2. odst. 18. in 179. čl.
U-I-336/04 26. 10. 2006 Neobjavljeno
Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 49/98) (ZPIZVZ), 1. in 2. čl.