Odločitve US

Odločitve Denacionalizacija v letu 2006

Up-78/06 17. 3. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 576/2003 z dne 1. 6. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 956/2002 z dne 26. 2. 2003 Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Ustavnega sodišča št. Up 931/05 z dne 21. 12. 2005
Up-812/05 17. 3. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 439/2002 z dne 11. 5. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1291/2000 z dne 6. 2. 2002
Up-735/05 17. 3. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 720/2003 z dne 21. 4. 2005
Up-904/05, U-I-286/06 18. 5. 2006 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 3. odst. 6. čl. in 2. odst. 32. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 372/2005 z dne 13. 7. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. 1347/2003 z dne 25. 1. 2005, z odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 462-01-134/2002 z dne 24. 6. 2003 in z odločbo Upravne enote Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik, št. 351-359/1997-47-JL z dne 7. 6. 2002
Up-823/05 25. 5. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1092/2004 z dne 6. 5. 2005 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. V P 542/2002 z dne 23. 2. 2004
P-23/06 7. 6. 2006 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-785/05 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 42/2004 z dne 19. 5. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 551/2002 z dne 21. 10. 2003, z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-06-589/94 z dne 14. 10. 2002 in z delno odločbo Upravne enote Ptuj št. D 321-672/00-05 02118 z dne 6. 3. 2002
Up-824/05 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 194/2005 z dne 26. 5. 2005 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1171/2004 z dne 15. 9. 2004 in z vmesnim sklepom Okrajnega sodišča v Radovljici št. N 49/94 z dne 15. 4. 2004
Up-776/05 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 405/2003 z dne 25. 5. 2005
Up-946/05 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 546/2004 z dne 30. 6. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 350/2002 z dne 5. 3. 2004 in z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-209/01 z dne 22. 7. 2002
Up-901/05 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 285/2004 z dne 21. 4. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1647/2002 z dne 27. 1. 2004 in z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-06-91/98-VN z dne 20. 5. 2002
Up-896/05 9. 6. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 657/2003 z dne 8. 6. 2005
Up-541/04 15. 6. 2006 Uradni list RS, št. 66/2006
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 141/2004 z dne 6. 5. 2004
Up-932/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 745/2005 z dne 31. 8. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 327/2004 z dne 5. 4. 2005, z odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 462-01-239/01 z dne 2. 8. 2004 in z dopolnilno odločbo Upravne enote Ravne na Koroškem št. D-351-184/93-401 z dne 24. 5. 2004
Up-898/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 508/2005 z dne 29. 6. 2005 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 492/2004 z dne 11. 3. 2005
Up-1140/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 809/2005 z dne 7. 9. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 477/2004 z dne 12. 4. 2005, z odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 363-01-15/2004 z dne 20. 10. 2004 in z dopolnilno odločbo Upravne enote Maribor št. 36305-5/93-343 z dne 26. 7. 2004
Up-994/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 419/2004 z dne 8. 6. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2413/2002 z dne 19. 2. 2004 in z odločbo in sklepom Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 462-01-140/2002 z dne 7. 11. 2002
P-24/06 6. 7. 2006 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
Up-972/05 14. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 406/2004 z dne 13. 7. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 251/2003 z dne 10. 2. 2004 in z odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 464-04-5/2002 z dne 26. 5. 2003
Up-1035/05 14. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 79/2003 z dne 7. 9. 2005