Odločitve US

Odločitve Denacionalizacija v letu 2006

Up-948/05 14. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 970/2005 z dne 20. 7. 2005 v zvezi z delnim sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. N 127/94 z dne 28. 12. 2004
U-I-318/05 14. 9. 2006 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 65/98) (ZDen-B), 27. čl.
Up-43/04 14. 9. 2006 Uradni list RS, št. 101/2006
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 464/2003 z dne 23. 10. 2003 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča št. II Cp 998/2002 z dne 2. 4. 2003
Up-1202/05 22. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1009/2005 z dne 22. 9. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 508/2004 z dne 2. 6. 2005, z odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 462-01-11/2004 z dne 28. 1. 2004 in s sklepom Upravne enote Domžale št. 35101-12/2003-23083 z dne 22. 10. 2003
Up-1027/05 22. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 194/2004 z dne 14. 7. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 140/2003-11 z dne 14. 11. 2003
Up-1010/05 22. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 632/2004 z dne 30. 6. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. U 251/2002 z dne 20. 4. 2004 in z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-428/01-VN z dne 9. 10. 2002
Up-956/05 22. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1369/2003 z dne 23. 6. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2393/2002 z dne 22. 10. 2003
Up-1208/06 22. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 532/2001 z dne 17. 11. 2004
Up-1213/06 22. 9. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1375/2005 z dne 13. 4. 2006
Up-1143/05 20. 10. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1323/2004 z dne 12. 10. 2005
Up-1224/05 20. 10. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1008/2005 z dne 28. 9. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 313/2004 z dne 4. 5. 2005 in z odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo št. 362-01-31/03 z dne 31. 12. 2003
Up-1206/05 20. 10. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1351/2004 z dne 15. 9. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 320/2003 z dne 21. 9. 2004 in z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-159/2002-VN z dne 19. 5. 2003
Up-1217/05 20. 10. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 343/2005 z dne 15. 9. 2005 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2049/2004 z dne 26. 1. 2005 in s sklepom Okrajnega sodišča v Kranju št. N 52/2002 z dne 22. 9. 2004
Up-36/06 20. 10. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 797/2003 z dne 6. 10. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 665/2001 z dne 14. 5. 2003, z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-319/00 z dne 15. 01. 2001 in s sklepom Upravne enote Škofja Loka št. DEN-321-660-270/93/MLR z dne 6. 6. 2000
Up-1200/05 20. 10. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št I Up 1413/2002 z dne 23. 6. 2005
U-I-52/06 26. 10. 2006 Neobjavljeno
Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) (ZDen), 26. čl., 6. odst. 42. čl.
Up-15/06 24. 11. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1122/2005 z dne 29. 9. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 550/2003 z dne 1. 6. 2005 in z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-06-383/97 z dne 10. 1. 2003
Up-590/06 24. 11. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1150/2005 z dne 12. 1. 2006
Up-1277/05 24. 11. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 633/2003 z dne 6. 10. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 108/2001 z dne 15. 1. 2003
Up-1912/06 24. 11. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cp 469/2006 z dne 13. 4. 2006