Odločitve US

Odločitve Denacionalizacija v letu 2006

Up-6/06 24. 11. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 851/2005 z dne 22. 9. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1037/2004 z dne 13. 5. 2005
Up-73/06 24. 11. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 394/2005 z dne 2. 11. 2005 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 301/2005 z dne 2. 2. 2005
Up-1205/05 15. 12. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1169/2003 z dne 28. 9. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 946/2002 z dne 11. 6. 2003, z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-06-51/96 z dne 4. 4. 2002 in z odločbo Upravne enote Logatec št. 321-7/92 z dne 2. 8. 2000
Up-1158/05 15. 12. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 327/2004 z dne 14. 9. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 718/2002 z dne 6. 1. 2004 in z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-06-92/97-VN z dne 6. 3. 2002
Up-1097/05 15. 12. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1058/2002 z dne 13. 7. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 264/99 z dne 24. 4. 2002
Up-603/06 15. 12. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 320/2004 z dne 25. 1. 2006
Up-128/06 15. 12. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 108/2004 z dne 17. 11. 2005 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 176/2002 z dne 12. 12. 2003, z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-06-297/93 z dne 5. 2. 2002 in z delno odločbo Upravne enote Ruše št. 321-88/92 z dne 29. 3. 2001
Up-121/06 15. 12. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 912/2005 z dne 28. 9. 2005