Odločitve US

Odločitve Javne finance - davki v letu 2006

U-I-353/04 31. 5. 2006 Uradni list RS, št. 62/2006 in OdlUS XV, 36
Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 – popr. in 59/02) (CZ), 151. b čl. Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02, 114/02, 76/03 in 93/03), 4. odst. 86. čl.
U-I-371/04 31. 5. 2006 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 80/04, 139/04, 17/05 – ur. p. b., 53/05 in 70/05 – ur. p. b.) (ZDoh), 81., 82., 83. in 143. čl.
U-I-220/06 15. 6. 2006 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 80/04, 139/04, 17/05 – ur. p. b., 53/05, 70/05 – ur. p. b., 115/05, 21/06 – ur. p. b., 47/06 in 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 3. tč. 1. odst. 10. čl.
U-I-233/06 22. 6. 2006 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 80/04, 139/04, 17/05 – ur. p. b., 53/05, 70/05 – ur. p. b., 115/05, 21/06 – ur. p. b., 47/06 in 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 108. in 109. čl.
U-I-231/06 22. 6. 2006 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 80/04, 139/04, 17/05 – ur. p. b., 53/05, 70/05 – ur. p. b., 115/05, 21/06 – ur. p. b., 47/06 in 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 3. odst. 109. čl.
U-I-48/06 22. 6. 2006 Uradni list RS, št. 69/2006 in OdlUS XV, 57
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 80/04, 139/04, 17/05 – ur. p. b., 53/05, 70/05 – ur. p. b., 115/05, 21/06 – ur. p. b., 47/06 in 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 1. odst. 126. čl.
Up-32/05 3. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 775/2002 z dne 26. 10. 2004
U-I-306/06 6. 7. 2006 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 80/04, 139/04, 17/05 – ur. p. b., 53/05, 70/05 – ur. p. b., 115/05, 21/06 – ur. p. b., 47/06 in 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 22. čl.
Up-158/05 14. 7. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 183/2000 z dne 9. 11. 2004 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1162/98 z dne 14. 10. 1999
U-I-126/05 19. 10. 2006 Uradni list RS, št. 112/2006 in OdlUS XV, 73
Pojasnilo Ministrstva za finance, Sektorja za davčni in carinski sistem, št. 415-3/99 z dne 14. 6. 1999
U-I-152/04 26. 10. 2006 Uradni list RS, št. 120/2006 in OdlUS XV, 76
Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 108/99 in 97/01) (ZDavP), 196. a čl. Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04) (ZDavP), 372. čl.
U-I-58/05 26. 10. 2006 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr., 80/04, 139/04, 53/04) (ZDoh-1), 2. in 3. odst. 81. čl., 1. in 2. odst. 83. čl. ter 1., 2., 3. in 4. odst. 143. čl.
U-I-321/06 7. 12. 2006 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 59/06 – ur. p. b.) (ZDoh), 2. tč. 1. odst. 108. čl., 4. odst. 109. čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 115/05) (ZDoh), 1. odst. 61. čl.
U-I-213/05 7. 12. 2006 Neobjavljeno
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04, 62/04, 63/04, 80/04, 139/04 in 53/05 – ZDoh-1) (ZDoh-1), 2. tč. 1. odst. in 2. odst. 86. čl.
Up-436/05 15. 12. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča I Up 1141/2002 z dne 28. 2. 2005