Odločitve US

Odločitve Javne finance - drugo s področja javnih financ v letu 2006

U-I-30/06 28. 9. 2006 Uradni list RS, št. 23/2006, Uradni list RS, št. 105/2006 in OdlUS XV, 63
Odlok o taksi za obremenjevanje okolja (Uradni list RS, št. 135/03 in 23/05)
U-I-29/06 28. 9. 2006 Uradni list RS, št. 23/2006, Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 6/2006, Uradni list RS, št. 105/2006, Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 24/2006 in OdlUS XV, 64
Odlok o taksi za obremenjevanje okolja (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 30/03)
U-I-21/06 28. 9. 2006 Uradni list RS, št. 23/2006, Uradno glasilo Nova Gorica, št. 3/2006, Uradni list RS, št. 105/2006 in OdlUS XV, 65
Odlok o komunalnih taksah (Uradne objave, Uradno glasilo: Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter - Vrtojba, št. 16/2000, 26/01, 10/02, 21/03 in Uradni list RS, št. 59/05)
U-I-25/06 28. 9. 2006 Uradni list RS, št. 23/2006, Uradni list RS, št. 105/2006 in OdlUS XV, 66
Odlok o komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 55/99 in 4/2000)
U-I-26/06 28. 9. 2006 Uradni list RS, št. 23/2006, Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, časopis Snežnik, št. 2/2006, Uradni list RS, št. 105/2006, Primorske novice - časopis - oglasi z dne 13. 10. 2006, Uradne objave Občine Ilirska Bistrica, časopis Snežnik, št. 6/2006 in Od
Odlok o plačevanju komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 17/95, 24/95 in 19/96 ter Uradne objave glasila Snežnik, št. 6/99)
U-I-27/06 28. 9. 2006 Uradni list RS, št. 23/2006, Uradni list RS, št. 105/2006 in OdlUS XV, 68
Odlok o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 54/95, 37/97 in 123/2000)
U-I-359/04 28. 9. 2006 Neobjavljeno
Uredba za izvajanje Carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 112/2000, 40/01 in 65/02), 269. čl.
U-I-239/04 19. 10. 2006 Uradni list RS, št. 112/2006 in OdlUS XV, 74
Zakon o trošarinah (Uradni list št. 84/98 in 57/99) (ZTro), 30. čl.