Odločitve US

Odločitve v letu 2006

Up-683/04 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1814/2003 z dne 2. 6. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 757/2002 z dne 19. 6. 2003
Up-226/05 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba
Up-984/05 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 1330/2005 z dne 19. 5. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča na Vrhniki št. I 2004/00123 z dne 7. 1. 2005
Up-766/04 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 335/2003 z dne 24. 6. 2004
Up-809/04 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. in B. B. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1203/2004 z dne 12. 8. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VII P 1293/99 z dne 15. 11. 2002
Up-425/05 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 1262/2003 z dne 1. 3. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. P 65/2003 z dne 5. 11. 2003
Up-657/05 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 69/2003 z dne 22. 2. 2005 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1407/2000 z dne 30. 1. 2003 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 77/96 z dne 12. 9. 2000
Up-702/05 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 557/2003 z dne 7. 5. 2003 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. V P 3562/2001 z dne 17. 7. 2002
Up-599/05 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Cp 374/2003 z dne 18. 11. 2003
Up-595/04 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 116/2003 z dne 18. 5. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 966/2000 z dne 28. 3. 2002 Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1673/2003 z dne 22. 10. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 310/97 z dne 14. 5. 2003 Ustavna pritožba družbe A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. 8 Pg 310/97 z dne 17. 3. 2003
Up-650/04 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1253/2004 z dne 8. 7. 2004 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II P 1165/2004 z dne 26. 5. 2004
Up-1042/05 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper 1. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1998/2005 z dne 30. 8. 2005 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. P 813/2004 z dne 30. 6. 2005 Ustavna pritožba A. A. zoper 2. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1998/2005 z dne 30. 8. 2005 v zvezi s 3. točko izreka sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru št. P 813/2004 z dne 15. 7. 2005
Up-465/04 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1981/2003 z dne 23. 3. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. R 352/2003 z dne 29. 10. 2003
Up-949/05 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 717/2004 z dne 14. 7. 2005
Up-54/04 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1286/2002 z dne 1. 10. 2003 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Grosupljem št. N 1/2001 z dne 17. 6. 2002
Up-553/04 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 176/2003 z dne 11. 3. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 688/2002 z dne 16. 10. 2002 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2259/2001 – I z dne 13. 2. 2002
Up-86/04 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Cpg 370/2002 z dne 6. 11. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Pg 38/2000 z dne 13. 11. 2001
Up-739/03 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavni pritožbi A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 55/2004 z dne 9. 6. 2005 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 429/2002 z dne 9. 7. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 484/99 z dne 25. 10. 2001
Up-1192/05 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper »pogodbo namesto razlastitve«
Up-310/05 9. 1. 2006 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 271/2004 z dne 25. 1. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Piranu št. In 2004/00077 z dne 7. 6. 2004