Odločitve US

Odločitve Državna ureditev v letu 2007

U-I-71/05 14. 6. 2007 Neobjavljeno
Zakon o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – ur. p. b.) (ZZZ), 17. in 27. čl. Pravilnik o postopku za pripravo mnenja in predloga za imenovanje vodij diplomatskih predstavništev in konzulatov
U-I-303/05 20. 9. 2007 Uradni list RS, št. 89/2007 in OdlUS XVI, 70
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 93/05) (ZDU), 2. čl.
U-I-293/05 20. 9. 2007 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (Uradni list št. 47/02) (ZObr), 22. čl.
U-I-332/05 4. 10. 2007 Uradni list RS, št. 94/2007 in OdlUS XVI, 73
Zakon o dopolnitvah Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 76/05) (ZDSve-A), 1. in 3. čl.
U-I-216/07 4. 10. 2007 Uradni list RS, št. 99/2007 in OdlUS XVI, 75
Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 – ur. p. b.) (ZSOVA), 1. odst. 21. čl.
Up-679/06, U-I-20/07 10. 10. 2007 Uradni list RS, št. 101/2007 in OdlUS XVI, 109
Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/2000, 73/04, 23/05 – ur. p. b., 72/05, 100/05 – ur. p. b., 127/06, 27/07 – ur. p. b. in 67/07) (ZS), 2. odst. 62. čl. Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 – ur. p. b., 2/04, 36/04 – ur. p. b., 52/07 in 73/07 – ur. p. b.) (ZPP), drugega stavka 3. odst. 321. čl. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 143/2006 z dne 29. 3. 2006 Sklep Vrhovnega sodišča št. VII Ips 1/2006 z dne 14. 11. 2006 v zvezi s sklepom Vrhovnega sodišča št. VI Ips 4/2006 z dne 17. 5. 2006
U-I-259/07 15. 11. 2007 Uradni list RS, št. 108/2007 in OdlUS XVI, 81
Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b.) (ZUstS), 1. in 2. odst. 55. a čl., 3. al. 1. odst. in 2. odst. 55. b čl. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 51/07) (ZUstS), 1. odst. 38. čl.
Up-1096/06 13. 12. 2007 Uradni list RS, št. 119/2007 in OdlUS XVI, 119
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 660/2003 z dne 12. 4. 2006
U-I-147/07 13. 12. 2007 Neobjavljeno
Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b.) in Sodnega reda (Uradni list RS, št. 17/95 in nasl.) (ZS)
U-I-195/06 13. 12. 2007 Neobjavljeno
Zakon o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – ur. p. b.) (ZDPra), 1. odst. 16. čl.
U-I-9/07 13. 12. 2007 Neobjavljeno
Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – ur. p. b.) (ZN), 10. a čl.