Odločitve US

Odločitve Volitve v letu 2007

Up-78/07 13. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 539/2006 z dne 21. 12. 2006, sklep Občinskega sveta Občine Izola št. 032-12/2006 z dne 4. 1. 2007, poročilo Občinske volilne komisije Občine Izola o izidu drugega kroga volitev za župana Občine Izola z dne 9. 1. 2007 in zoper sklep Občinskega sveta Občine Izola št. 041-2/2007 z dne 11. 1. 2007
Up-515/07 27. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2732/2006 z dne 1. 12. 2006 v zvezi s sklepom Občinskega sveta Občine Krško št. 041-9/2006-O9 z dne 9. 11. 2006
Up-805/07 27. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2846/2006 z dne 11. 12. 2006
Up-833/07 15. 5. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 696/2006 z dne 24. 1. 2007
U-I-468/06 17. 5. 2007 Uradni list RS, št. 46/2007 in OdlUS XVI, 27
Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 72/05, 100/05 – ur. p. b., 121/05, 22/06 – ur. p. b.) (ZLV)
U-I-7/07, Up-1054/07 7. 6. 2007 Uradni list RS, št. 54/2007 in OdlUS XVI, 63
Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 78/06 in 109/06 – ur. p. b.) (ZVDZ) Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 72/05, 100/05 – ur. p. b. , 121/05 in 22/06 – ur. p. b.) (ZLV), 1. tč. 41. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 35/2007 z dne 15. 2. 2007 v zvezi s sklepoma Občinskega sveta Občine Izola št. 041-2/2007 in št. 041-1/2007, obeh z dne 9. 1. 2007
Up-2942/07 4. 10. 2007 Uradni list RS, št. 94/2007 in OdlUS XVI, 107
Sodba Upravnega sodišča št. U 2936/2006 z dne 11. 7. 2007
Up-2597/07 4. 10. 2007 Uradni list RS, št. 94/2007 in OdlUS XVI, 108
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2936/2006 z dne 11. 7. 2007
U-I-346/05 4. 10. 2007 Neobjavljeno
Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92 in 80/04) (ZDVEDZ) Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZVDZ), 48., 81., 82., 87. čl., 2. in 3. odst. 91. čl., 93. čl. ter XII. poglavje Ustavni zakon o dopolnitvi 80. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/2000) (UZ80), II. tč. Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95) (ZVDZ), 2. odst. 93. čl.
Up-3564/07 6. 12. 2007 Uradni list RS, št. 107/2007, Uradni list RS, št. 116/2007 in OdlUS XVI, 114
Sklep Vrhovnega sodišča št. II Uv 17/2007 z dne 16. 11. 2007