Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - kazensko pravo v letu 2007

Up-2070/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba
Up-1207/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Žalcu št. K 5/2003 z dne 23. 5. 2005
Up-1311/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 591/2006 z dne 12. 6. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kpr 170/2005 z dne 24. 3. 2006
Up-117/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Kp 396/2005 z dne 30. 11. 2005 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. K 119/2004 z dne 14. 7. 2005
Up-561/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 92/2006 z dne 9. 2. 2006 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. II K 91/2002 z dne 20. 1. 2006
Up-2230/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1306/2005 z dne 11. 5. 2006 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Brežicah št. K 37/2001 z dne 14. 9. 2004
Up-898/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 64/2006 z dne 6. 4. 2006 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kočevju št. K 69/2003 z dne 6. 7. 2005
Up-880/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1731/2005 z dne 25. 4. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 1141/2005 z dne 14. 10. 2005
Up-970/05 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 134/2004 z dne 19. 5. 2005 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp št. 871/2003 z dne 25. 3. 2004 in s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. III K 293/2000 z dne 22. 10. 2003
Up-754/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ks 651/2006 z dne 13. 4. 2006
Up-603/05 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 72/2005 z dne 14. 4. 2005 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. K 222/2004 z dne 13. 10. 2004
Up-2221/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 266/2006 z dne 30. 10. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 783/2006 z dne 20. 10. 2006
Up-2285/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. Kp 560/2006 z dne 9. 11. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 810/2006 z dne 2. 11. 2006
Up-1189/05 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 201/2005 z dne 15. 9. 2005 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 86/2005 z dne 25. 5. 2005 in s sodbo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. K 142/2004 z dne 27. 9. 2004
Up-2219/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. Ks 252/2006 z dne 20. 9. 2006
Up-2266/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 73/2006 z dne 13. 9. 2006 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Krškem št. K 66/2006 z dne 31. 5. 2006
Up-705/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 268/2005 z dne 13. 1. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Ks 77/2005 z dne 24. 3. 2005
Up-1292/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Kp 171/2006 z dne 7. 6. 2006 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. K 64/2005 z dne 18. 10. 2005
U-I-280/04 11. 1. 2007 Neobjavljeno
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 8/06 – ur. p. b.) (ZKP), 541. čl.
Up-2075/06 22. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 327/2006 z dne 28. 9. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Ks 630/2006 z dne 1. 9. 2006 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Kpd 549/06 z dne 30. 8. 2006