Odločitve US

Odločitve Kaznovalno pravo - prekrški v letu 2007

Up-753/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper: – odločbo Sodnika za prekrške Ljubljana št P-41138/03 z dne 17. 11. 2004 in – dopis Upravne enote Ljubljana šifra 218-247/2006-2 z dne 9. 2. 2006
Up-441/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Sodnika za prekrške Maribor št. P-15832/03 z dne 16. 8. 2004
Up-476/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRpv 119/2006 z dne 14. 3. 2006 v zvezi z odločbo Okrajnega sodišča v Ormožu št. PRs 47/05 z dne 27. 2. 2006 Ustavna pritožba zoper: – odločbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRps 9513/2004 z dne 22. 9. 2005 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Ormož št. P 280/04 z dne 23. 11. 2004, – odločbo Višjega sodišča v Mariboru št. PRpv 962/2005 z dne 2. 12. 2005 v zvezi z odločbo Okrajnega sodišča v Ormožu št. PRs 47/05 z dne 20. 10. 2005 in – odločbo Sodnika za prekrške Ormož št. P 538/04 z dne 29. 11. 2004
Up-2222/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRpv 415/2006 z dne 4. 9. 2006 v zvezi z odločbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. PRs-32080/04-29 z dne 25. 4. 2006
Up-1570/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Sodnika za prekrške Vrhnika št. P-337/02 z dne 26. 9. 2002
Up-1683/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Sodnika za prekrške Maribor št. P-6673/99 z dne 21. 6. 1999
Up-1688/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Sodnika za prekrške Maribor št. P-4075/04 z dne 17. 5. 2004
Up-1701/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Sodnika za prekrške Mozirje št. P-480/02 z dne 26. 5. 2003
Up-1875/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Mariboru št. PRuz-547/2006 z dne 18. 5. 2006
Up-263/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba
Up-264/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Novi Gorici št. PR 2250/2005 z dne 10. 1. 2006
Up-266/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba
Up-332/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba
Up-347/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba
Up-1892/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani št. EPVD 22/2005 z dne 7. 4. 2006
Up-374/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba
Up-2133/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča na Ptuju št. PRuz 724/2006 z dne 22. 8. 2006
Up-2192/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper: – sodbo Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici št. PR 648/2005 z dne 21. 3. 2006 in – dopis Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije št. Ut-I 137/06-5/ AP-mm z dne 17. 10. 2006
Up-394/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Višjega sodišča v Celju št. PRpv 681/2005 z dne 22. 12. 2005 v zvezi z odločbo Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah št. PRs-610/04 z dne 29. 11. 2005
Up-403/06 8. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper odločbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRpv 1906/2005 z dne 23. 11. 2005 v zvezi z odločbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. PRs 4377/04-07 z dne 6. 10. 2005