Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - izvršba v letu 2007

Up-318/05 11. 1. 2007 Uradni list RS, št. 7/2007 in OdlUS XVI, 33
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 2355/2004 z dne 23. 12. 2003
Up-2520/06 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. VII P 1983/2001 z dne 16. 5. 2006 in zoper sklep Okrajnega sodišča v Kamniku št. I 2006/00813 z dne 2. 10. 2006
Up-384/06 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 5361/2005 z dne 15. 2. 2006 v zvezi s sklepoma Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 2001/00260 (pristop In 2001/01601), obema z dne 14. 9. 2005
Up-56/07 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba B. B B. zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 4571/2006 z dne 21. 9. 2006 Ustavna pritožba A. A. A., združenja za človekove pravice, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 4571/2006 z dne 21. 9. 2006
Up-2238/06 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Cp 1927/2006 z dne 5. 9. 2006
Up-306/06 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča v Kranju št. 0002 I 2001/02444 z dne 13. 2. 2003
Up-404/06 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper II. in III. točko sklepa Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici št. I 01/00280 z dne 12. 12. 2002
Up-2546/06 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklepe Okrajnega sodišča v Kočevju št. Su 220100/2006 z dne 8. 11. 2006 in št. In 2002/00038, In 2005/00027, In 2005/00028 in In 2005/00035 z dne 17. 10. 2006 ter št. In 2002/00038, In 2005/00027, In 2005/00028 in In 2005/00035 z dne 18. 10. 2006
Up-854/05 7. 2. 2007 Uradni list RS, št. 16/2007 in OdlUS XVI, 37
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 812/2005 z dne 22. 6. 2005
Up-532/07 8. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklepe Okrajnega sodišča na Ptuju št. In 120/2006 z dne 28. 4. 2006, št. In 118/2006 z dne 28. 4. 2006 in št. In 117/2006 z dne 28. 4. 2006 Ustavna pritožba zoper sklep Okrajnega sodišča na Ptuju št. In 81/00, In 47/01, In 158/01, In 137/01 in In 269/03 z dne 23. 3. 2006
Up-2545/06 8. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 8/2006, III Cp 10/2006 in III Cp 12/2006 z dne 1. 3. 2006 v zvezi s sklepi Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I 2004/02693, I 98/06571 in I 99/05039 vsi z dne 2. 11. 2005 in dopis Vrhovnega državnega tožilstva št. Ctz 333/2006 z dne 3. 11. 2006
Up-2432/06 8. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper Opozorilo pred nasilnim vstopom sodnega izvršitelja št. IZV 2003/3626 z dne 15. 9. 2006 v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Ljubljani št. I 2000/15649
Up-1079/06 8. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper dopis sodnega izvršitelja o opravi izvršilnega dejanja št. IZV 501/2006 z dne 16. 6. 2006 v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Kranju št. In 2005/00342
Up-1115/05 15. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 925/2005 z dne 7. 9. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Novem mestu št. In 1997/01664 z dne 19. 1. 2005
U-I-171/05 22. 3. 2007 Neobjavljeno
Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – ur. p. b.) (ZPlaP), 4. tč. 3. čl. in 1. odst. 12. čl.
Up-897/05 29. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1856/2004 z dne 25. 5. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 1999/00104 z dne 18. 2. 2004
Up-616/05 29. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 169/2005 z dne 16. 3. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. In 2001/01193 z dne 19. 11. 2004
Up-666/05 29. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 562/2005 z dne 14. 6. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Piranu št. In 565/94 z dne 31. 3. 2005
U-I-250/05 29. 3. 2007 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b.) (ZIZ), 1. tč. 1. odst. 102. čl.
U-I-102/07, Up-157/05 29. 3. 2007 Neobjavljeno
Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 75/02, 16/04, 40/04 – ur. p. b.) (ZIZ), 2. odst. 65. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 157/2004 z dne 16. 11. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Piranu št. In 2002/118 in In 2002/97 z dne 29. 3. 2004