Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - gospodarsko pravo v letu 2007

U-I-267/05 11. 1. 2007 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) (ZFPPod), 33. čl.
U-I-432/06 11. 1. 2007 Neobjavljeno
Zakon o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06) (ZGZ), 2. čl., 4. čl. in 30. čl.
Up-1130/05 11. 1. 2007 Uradni list RS, št. 11/2007 in OdlUS XVI, 35
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 674/2005 z dne 11. 10. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Tolminu št. I 167/2001 z dne 4. 4. 2005 Sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 674/2005 z dne 11. 10. 2005 in sklep Okrajnega sodišča v Tolminu št. I 167/2001 z dne 4. 4. 2005
Up-144/05 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. I Cpg 1053/2002 z dne 10. 11. 2004 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Krškem št. Pg 207/2001 z dne 5. 7. 2002 in s popravnim sklepom št. Pg 207/2001 z dne 27. 9. 2002
Up-242/05 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 21/2004 z dne 9. 12. 2004 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 110/2003 z dne 15. 9. 2003
Up-248/06 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 13/2004 z dne 29. 11. 2005
Up-294/06 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča št. IV Cpg 82/2005 z dne 30. 11. 2005 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Srg 4854/2005 z dne 14. 9. 2005 in št. Srg 2005/01759 z dne 24. 2. 2005
Up-677/06 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Srg 2001/06659 z dne 11. 5. 2001
Up-714/05 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 973/2003 z dne 22. 4. 2005
U-I-113/04 7. 2. 2007 Uradni list RS, št. 83/2004, Uradni list RS, št. 16/2007 in OdlUS XVI, 16
Pravilnik o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu (Uradni list RS, št. 34/03, 110/05 in 80/06), tč. a) 5. odst. 14. čl. in tč. l) 1. odst. 12. čl.
U-I-33/06 7. 2. 2007 Uradni list RS, št. 16/2007 in OdlUS XVI, 13
Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) (ZZasV), 3. al. 42. čl.
Up-46/05 7. 2. 2007 Uradni list RS, št. 16/2007 in OdlUS XVI, 39
Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 303/2004 z dne 5. 10. 2004
U-I-280/06, Up-715/06, Up-729/06 15. 2. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cpg 660/2005 z dne 18. 1. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. Srg 2005/2217 z dne 27. 10. 2005 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Celju št. Srg 2006/00532 z dne 8. 3. 2006 Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) (ZFPPod), 4. odst. 27. čl., 1. in 2. odst. 30. čl. in 3. odst. 33. čl.
U-I-28/07 22. 2. 2007 Neobjavljeno
Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06) (ZPre-1), 79. čl. Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97) (ZPre), 2. odst. 27. čl. in 4. odst. 31. čl.
Up-1220/05 8. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 120/2004 z dne 13. 9. 2005
Up-965/05 8. 3. 2007 OdlUS XVI, 60
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 58/2004 z dne 7. 6. 2005
Up-844/05 8. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Cpg 74/2005 z dne 23. 5. 2005 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. Ig 03/00657 z dne 19. 1. 2005
Up-510/05 8. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, št. I Cpg 1402/2003 z dne 17. 3. 2005
Up-551/05 8. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. Cpg 121/2005 z dne 13. 4. 2005
Up-1232/06 8. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 804/2004 z dne 18. 4. 2006 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. 8 Pg 31/02 z dne 19. 5. 2004