Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - drugo civilno pravo v letu 2007

Up-418/05 11. 1. 2007 Uradni list RS, št. 7/2007 in OdlUS XVI, 34
Sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 185/2004 z dne 12. 1. 2005
Up-334/06 16. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Cp 2711/2005 z dne 10. 1. 2006 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Murski Soboti št. In 124/2000 z dne 13. 9. 2005
Up-1659/06 25. 1. 2007 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 6243/2005 z dne 14. 6. 2006 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 6243/2005 z dne 14. 6. 2006
Up-530/05 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 372/2004 z dne 17. 3. 2005
Up-263/05 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 112/2003 z dne 21. 12. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 585/2001 z dne 16. 4. 2003 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 156/99-17 z dne 7. 9. 2000
Up-376/05 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 714/2003 z dne 12. 1. 2005 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 525/2002 z dne 14. 5. 2003 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 247/2000 z dne 8. 1. 2002
Up-890/05 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 227/2004 z dne 30. 6. 2005
Up-777/05 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 454/2004 z dne 11. 5. 2005
Up-1712/06 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 693/2006 z dne 28. 3. 2006 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Radovljici št. P 278/97 z dne 28. 10. 2005 in zoper dopis Vrhovnega državnega tožilstva št. Ctz 259/06 z dne 7. 7. 2006
Up-1377/06 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. III Cp 1419/2006 z dne 20. 6. 2006 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča na Ptuju št. N 116/2005 z dne 21. 4. 2006 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. Su 220100/2006 z dne 5. 9. 2006 Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča na Ptuju št. Su 220100/2006 z dne 20. 9. 2006
Up-638/05 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cpg 58/2001 z dne 27. 9. 2001 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cpg 58/2002 z dne 28. 6. 2002
Up-765/05 31. 1. 2007 OdlUS XVI, 59
Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1565/2004 z dne 18. 5. 2005 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Pg 124/2003 z dne 13. 5. 2004
Up-285/06 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2195/2004 z dne 14. 9. 2005 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Sevnici št. P 88/2001 z dne 5. 10. 2004 in zoper sklep Okrajnega sodišča v Sevnici št. P 88/2001 z dne 19. 1. 2006
Up-414/05 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1033/2004 z dne 23. 2. 2005 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Kamniku št. P 94/2003 z dne 20. 2. 2004
Up-437/05 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 46/2004 z dne 16. 12. 2004 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 658/2002 z dne 3. 7. 2003 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. P 57/95 z dne 10. 4. 2002
Up-494/05 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 280/2004 z dne 17. 2. 2005 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1636/2002 z dne 17. 12. 2003 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 634/95 z dne 11. 3. 2002 Ustavna pritožba B. B. in C. C. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1636/2002 z dne 17. 12. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 634/95 z dne 11. 3. 2002
Up-471/05 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 39/2004 z dne 2. 3. 2005 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Radovljici št. P 70/2001 z dne 12. 9. 2003
Up-521/05 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 118/2005 z dne 21. 4. 2005
Up-689/05 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 800/2005 z dne 5. 4. 2005
Up-708/05 31. 1. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 15/2004 z dne 14. 4. 2005