Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - osebna stanja v letu 2007

Up-1440/06 7. 2. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1149/2006 z dne 27. 7. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1312/2006 z dne 8. 6. 2006 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 2143-970/2005 (1352-11) z dne 18. 5. 2006
Up-527/06 27. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 220/97 z dne 12. 11. 1999 v zvezi z odločbo Ministrstva za notranje zadeve š. 0011/3a-XVII-327. 763 z dne 28. 11. 1996 in z odločbo Upravne enote Radlje ob Dravi št. 208-80/96 z dne 7. 8. 1996 Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 621/2004 z dne 11. 1. 2006 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 220/97 z dne 16. 3. 2004
Up-553/06 27. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 589/2004 z dne 25. 1. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 1188/2003 z dne 21. 4. 2004, z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 1M1311/23-XVII-6.510/1 z dne 29. 5. 2003 in z odločbo Upravne enote Hrastnik št. 201-18/93-28 z dne 11. 6. 2002
Up-2260/06 27. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1047/2006 z dne 30. 8. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 195/2005 z dne 5. 5. 2006, z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 1811/33-XVII-340.545 z dne 14. 12. 2004 in z odločbo Upravne enote Domžale št. 20100-9/2002-21005 z dne 12. 9. 2003
Up-2226/06 27. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1203/2006 z dne 30. 8. 2006
Up-2148/06 27. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 751/2006 z dne 30. 8. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 580/2005 z dne 21. 3. 2006, z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. XVII-80.876 (1341-02) z dne 28. 9. 2005 in z odločbo Upravne enote Maribor št. 201-961/1992-III 530 z dne 10. 5. 2004
Up-1865/06 27. 3. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba B. B. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1429/2003 z dne 13. 7. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2020/2002 z dne 3. 9. 2003 Ustavna pritožba dr. A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1429/2003 z dne 13. 7. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 2020/2002 z dne 3. 9. 2003
Up-59/07 20. 4. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišče št. I Up 1774/2006 z dne 21. 12. 2006
Up-925/05 20. 4. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 489/2002 z dne 8. 6. 2005
Up-525/06 20. 4. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 849/2004 z dne 18. 1. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 791/2003 z dne 19. 5. 2004, z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 1311/23-XVII-29.862/1 z dne 10. 3. 2003 in s sklepom Upravne enote Ruše št. 208- 5/94-207 z dne 21. 10. 2002
Up-526/06 20. 4. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 522/2004 z dne 18. 1. 2006 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 792/2003 z dne 31. 3. 2004, z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 1311/23-XVII-29.862 z dne 10. 3. 2003 in s sklepom Upravne enote Ruše št. 208-5/94-207 z dne 16. 10. 2002
Up-124/07 20. 4. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1623/2006 z dne 6. 12. 2006
Up-492/07 20. 4. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 11/2007 z dne 18. 1. 2007
Up-915/07 20. 4. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 120/2007 z dne 31. 1. 2007
Up-186/07 15. 5. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1702/2006 z dne 14. 12. 2006 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča št. 1849/2006 z dne 15. 11. 2006 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-160/2006 (1352-08) z dne 29. 6. 2006
Up-2255/06 15. 5. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1503/2006 z dne 8. 11. 2006
Up-2355/06 15. 5. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1504/2006 z dne 8. 11. 2006 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča št. U 1857/2006-6 z dne 30. 8. 2006 in z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 236-86/2005 (1352-05) z dne 23. 6. 2006
Up-1324/07 15. 5. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 332/2007 z dne 22. 3. 2007 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. U 214/2007 z dne 7. 2. 2007
Up-2528/06 15. 5. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1685/2006 z dne 6. 12. 2006 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča št. U 2383/2006 z dne 25. 10. 2006 ter z odločbo Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-317/2006 (1352-05) z dne 5. 10. 2006
Up-556/07 16. 5. 2007 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 1780/2006 z dne 12. 1. 2007